Pressmeddelande -

Stor diskrepans mellan ledning och HR-chefer leder till sämre medarbetarupplevelse. Replik på PwC:s årliga undersökning "Human Technology Survey"

PwC* utför årligen en stor undersökning (Human Technology Survey) för att stämma av företags uppfattning om HR-frågor och HR-teknik. Undersökningen har gjorts på 600 företag fördelade på sex olika kontinenter.

Årets undersökning resulterade i ett tydligt budskap - Ett av de största orosmomenten i företag är hur de anställda upplever den teknik som finns tillgänglig som stöd för HR-avdelningar och projekt.

Det pratas i mångt och mycket om medarbetarupplevelser när HR kommer på tal i olika bolag och i olika branscher, vad det däremot inte talas så högt om är betydelsen av medarbetarnas och hr-anställdas upplevelse om den teknik de har att tillgå för att säkerställa att medarbetarupplevelsen är god och sund.

- En dålig medarbetarupplevelse leder naturligtvis till att de anställda, människorna i organisationen, inte vill eller kan använda de system som i själva verket ska hjälpa dem. Hur stor nytta gör ett HR-system om människorna det riktar sig till inte använder det? Det leder inte till någon nytta alls i detta fall, det är snarare kontraproduktivt och inger en falsk säkerhet för ledningen, säger Harald Øyen, CEO på Huma.

 

Undersökningen visade att ledningen kan vara väldigt nöjda med systemen som företaget använder, men det beror framförallt på att de inte själva använder systemen. Därmed känner ledningen inte till de medarbetar-relaterade utmaningarna som finns i bolaget. Det gör däremot medarbetarna och de som ansvarar för HR, det vills säga de personerna som faktiskt måste förhålla sig till systemen varje dag. I undersökningen från PcW kom det fram att flera HR-chefer är missnöjda med systemens effektivitet.

Det finns ett behov av och en strävan efter effektiva och smidiga metoder och system på arbetsplatser men den teknik som finns att tillgå går sällan hand i hand med övriga arbetsmetoder på arbetsplatserna. 

Det finns självfallet barriärer när man ska börja jobba med nya metoder, implementering är bara det första steget mot målet. Det största problemet enligt många är att systemen de använder inte är användarvänliga vilket leder till ett avstånd till att faktiskt nyttja de system som finns att tillgå. 

- När målet är att utveckla en arbetsplats där medarbetarnas villkor, kunskap och färdigheter ska leda till effektivitet, bättre medarbetarupplevelser och resultat, så kan man inte ha system som användarna själva inte kan använda. Vi tänker att det är tekniken det är fel på när folk inte använder systemen de behöver!säger Harald Øyen, CEO på Huma.


För att råda bukt på de problem som uppstår när system köps in för att säkerställa en positiv och hälsosam medarbetarupplevelse måste det bli enklare att tycka och förstå syftet för det valda HR-systemet.

Med detta i åtanke har Huma utvecklat en produkt där anställningsavtal och bilder från sommarfesten kan leva tillsammans i harmoni. Huma är ett verktyg som är enklare att använda och tycka om eftersom det har skapats för alla på arbetsplatsen, inte bara HR. Med systemet finns en ambition och förhoppning att motivera medarbetare att mer aktivt ta del i de frågor som rör upplevelsen av dess arbetsplats vilket i det långa loppet leder till positiva förändringar och en högre medarbetarnöjdhet.

*Sveriges ledande företag inom revision, skatterådgivning, verksamhetsutveckling, Tjänster: Revision, M&A, Skatterådgivning

Relaterade länkar

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Västra Götaland

Varför finns Huma?

Huma skapades för att du förmodligen kommer att spendera mer än ⅓ av ditt liv på jobbet och vi prövar att göra den delen enklare och bättre.

Efter att ha intervjuat hundratals chefer, HR-chefer och anställda under det senaste året, är det ingen tvivel: bra HR och god kultur handlar om människor. Då måste tekniken i större utsträckning också handla om just det: människor!

Kontakter

Andre Skjeggestad

Presskontakt Head of Marketing +47 29 14 43

Pär Nilsson

Presskontakt Sales Director +46 734 16 91 09