Blogginlägg -

Räcker det inte med en bra sammanhållning – måste vi prestera tillsammans också?

Att få människor att fungera i grupp och att leverera bra resultat tillsammans kan upplevas som en utmaning. Det finns många förklaringar till varför det är svårt att få till det.

- alla kan inte älska alla

- vi är så olika

- vi har så olika kompetenser

- vi har inte valt varandra inom gruppen

- vår chef behandlar inte alla lika inom gruppen

När man tittar närmare på argumenten inser man att dessa ”sanningar” i själva verket är goda förutsättningar för att en grupp ska fungera bra och kunna prestera tillsammans.

För att leverera och samverka tillsammans behöver vi inte älska varandra, att respektera och ha tillit till varandra är fullt tillräckligt, kanske till och med mer önskvärt än att känna kärlek till varandra.

Att vara olika som personer och ha olika kompetenser och erfarenheter är mycket positivt – olikheter kompletterar varandra och bidrar på så sätt till ett bättre resultat.

Sammansättningen av en grupp kan vara mycket väl genomtänkt. Så är ofta fallet om en grupp, ett team sätts ihop inför ett projekt och ett givet mål. Om gruppen är en del av en linjefunktion, dit människor har tillkommit vid olika tidpunkter, får vi ändå förutsätta att alla är rekryterade en gång för sin kompetens, sin personlighet och sin förmåga att bidra.

Att vara chef och teamledare för en grupp individer är en uppgift som kräver förmåga att förena tydlighet och målmedvetenhet med förmåga att se och tillvara ta varje individs förutsättningar att komma till sin rätt och bidra till det gemensamma resultatet. Att behandla alla lika skulle vara direkt felaktig. Vi har olika behov i olika situationer och behöver olika grad av instruktion, stöd, vägledning och coaching beroende på var vi befinner oss på vår individuella utvecklingskurva.

Individers utvecklingskurva följer samma mönster som gruppens. Som grupp behöver vi inte heller samma typ av ledarskap hela tiden. I takt med att vi som grupp utvecklas och tar ansvar för en gemensam målbild, förstår att nyttja varandras kompetenser och förmågor för bättre prestationer, klarar av att föra öppna och konstruktiva dialoger om det som är viktigt för att föra oss framåt, blir behovet av chefens kontroll och styrning mindre och mindre. Gruppen börjar bli självgående och har inte längre bara en god sammanhållning – utan presterar optimalt tillsammans!

Om du är intresserad av att veta mer om framgångsnycklarna för effektiva och högpresterande team och hur du som chef/teamledare behöver agera för att lyckas, är du välkommen att läsa mer på www.humagic.se Vi håller även kostnadsfria frukostseminarium på temat.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • engagerade team
  • engagerat ledarskap
  • ledarskap
  • motiverade medarbetare
  • ledarskapsutveckling
  • teamcoaching

Kontakter

Claudia Lindström

Presskontakt VD 08-562 112 11