Gå direkt till innehåll
Skokampanj gav medel till bistånd

Pressmeddelande -

Skokampanj gav medel till bistånd

Gamla skor blir någons nya. I december genomförde Scorettgruppen ”Give. Buy. Get” i samarbete med Human Bridge. Kampanjen gav både skor och ekonomiska medel till bistånd.

I december genomförde Scorettgruppen kampanjen ”Give. Buy. Get” tillsammans med Human Bridge. Under ett par veckor fick kunder lämna in sina begagnade men fullt funktionsdugliga skor i någon av Scorettgruppens butiker och i utbyte fick de en värdecheck att handla nya för.

- Vi har sedan ett par år tillbaka ett stående samarbete med Human Bridge, där vi skänker de skor som vi på ett eller annat sätt inte kan sälja, säger Sophie Arnesved, CSR-ansvarig på Scorettgruppen. Vi går även igenom alla reklamationer för att se till så att alla som är i användbart skick går till återanvändning genom Human Bridge. Genom kampanjen ville vi uppmärksamma våra kunder på vad vi gör och att de också kan hjälpa till.

Responsen hos kunder och säljare kring kampanjen blev positiv och tankar finns på att göra skoinsamlingen till något ständigt pågående i Scorettgruppens butiker.

- Vi tror att det kommer att stärka livscykeltänket och hjälpa våra kunder ytterligare kring hur de ska hantera sina gamla skor, säger Sophie Arnesved.

Scorettgruppen är sedan juni 2017 med i initiativet One Bag Habit vilket innebär att de butiker som är med tar ut en avgift för alla påsar som säljs samt att ”allt överskott från försäljningen går oavkortat till ändamål som driver hållbar utveckling, inom miljö eller sociala frågor” (onebaghabit.se). Under december valde Scorettgruppen att denna summa skulle doneras till Human Bridge. Inte mindre än 78 727 kr kom in under perioden.

- Vi såg det som en självklarhet att sammanföra denna kampanj med påsförsäljningen. Vi är medlemmar i One Bag Habit och donerar varje månad till ändamål som verkar för en social och/eller miljömässig utveckling. Vi ser mycket positivt på Human Bridges arbete och vill kunna hjälpa på alla sätt det går, säger Sophie Arnesved.

Human Bridge har samarbeten med ett flertal företag i Sverige, där varje samarbete är unikt, och ser positivt på att fler väljer att engagera sig i verksamheten.

- Det är fantastiskt att Scorettgruppen valt att ge detta överskott till oss. Scorettgruppens kampanj är ett väldigt bra exempel på att det finns så många olika sätt att samarbeta med oss och vara med och bidra till vårt arbete, både genom materiella och finansiella gåvor. Allt möjliggör våra insatser för människor i utsatta länder, säger Cristofer Ståhlgren, ansvarig för CSR och företagssamarbeten på Human Bridge.

Human Bridges textilinsamling (insamling av kläder, skor och accessoarer) sker främst genom drygt 2 000 insamlingsbehållare i Sverige i samverkan med kommunala avfallsbolag och fastighetsägare. Samarbeten finns även med klädkedjor och andra företag i Sverige där exempelvis reklamationer och restpartier levereras till Human Bridge. Detta material möjliggör på olika sätt biståndssändningar av sjukvårdsutrustning samt kläder och skor till mottagare i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.

Ämnen

Kategorier


Human Bridge är en svensk biståndsorganisation som arbetar för människa och miljö. Genom insamling och leverans av utrangerad sjukvårdsutrustning och begagnade textilier skapas bättre förutsättningar för människor i utsatta länder och en rättvisare resursfördelning. Human Bridge startades 2001 av Läkarmissionen och Erikshjälpen och har en unik affärsmodell för att finansiera sitt biståndsarbete genom förädling och försäljning av textilier. En mindre del av finansieringen kommer från grundarna och gåvor från allmänheten. För mer information www.humanbridge.se.

Presskontakt

Robert Bergman

Robert Bergman

Presskontakt Direktor 0709373310

Materialbistånd – för människa och miljö

Human Bridge är en biståndsorganisation som genomför materialrelaterade projekt. Fokus för verksamheten är att samla in, reparera och skicka ut sjukvårdsutrustning och handikapphjälpmedel till sjukhus, kliniker och organisationer främst i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. Human Bridge samlar även in textilier och skor som skickas som bistånd. Alla insamlade textilier som inte går till direkta biståndsinsatser används till att generera intäkter för att täcka en del av de hanterings- och fraktkostnader som finns för verksamheten. Även förnödenheter skickas till katastrofdrabbade områden.

Human Bridge
Bergmossevägen 8
574 53 Holsbybrunn
Sverige