Gå direkt till innehåll
Humlegården inleder året starkt

Pressmeddelande -

Humlegården inleder året starkt


   • Hyresintäkterna uppgick till 599 mkr (523), en ökning med 14 procent.
   • Uthyrningsgraden uppgick till 94 procent, oförändrat jämfört med 2017-12-31 (94).
   • Driftöverskottet ökade med 17 procent till 434 mkr (373). I jämförbart bestånd ökade driftöverskottet med 6 procent. Ökningen beror främst på högre hyresnivåer.
   • Överskottsgraden uppgick till 73 procent (71).
   • Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 244 mkr (1 067), vilket är en ökning med 6 procent i förhållande till fastighetsvärdet 2017-12-31.
   • Förvaltningsresultatet ökade med 42 procent och uppgick till 324 mkr (229).
   • Resultat efter skatt uppgick till 1 349 mkr (1 048).
   • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 23 706 mkr, en ökning med 1,7 mdr jämfört med 2017-12-31.
   • Substansvärdet per aktie ökade med 12 procent (12) under första halvåret.


   Goda marknadsförutsättningar
   Den starka konjunkturen i Stockholm fortsätter, med stigande hyror och stor efterfrågan på kontor som följd. Uthyrningsmålen för det första halvåret har överträffats och flera omförhandlingar har ägt rum. Bland de nytillkomna kunderna återfinns Nordnet Bank, som etablerat sitt huvudkontor i lokaler om 7 200 kvadratmeter i fastigheten Dykaren 10 på Kungsholmen. Byggnaden har anor från 1890-talet. Inflyttningen ägde rum i mars, efter en omfattande restaurering där fastighetens industrikaraktär återskapats.

   Fokus på hållbar finansiering
   Under perioden emitterades ytterligare 1 100 mkr i gröna obligationer med en löptid om tre år under bolagets MTN-program. Humlegården har även valt att höja rambeloppet till 7 000 mkr. Ambitionen är att all finansiering skall vara grön inom ett par år.

   - Vår förändrade affärsmodell med fokus på löpande avkastning samt vår starka balansräkning gör att Humlegården är väl positionerat framåt för att kunna ta tillvara på de möjligheter som uppstår, oavsett hur marknaden utvecklas. När vi summerar årets sex första månader visar det på en mycket bra start. Det är resultatet av en tydlig inriktning och hårt arbete från våra medarbetare, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter.

   För mer information, vänligen kontakta:

   Anneli Jansson, Vd, Humlegården
   E-mail: Anneli.Jansson@humlegarden.se, Tel: 08-678 92 01

   Per Wange, Ekonomichef, Humlegården
   E-mail: Per.Wange@humlegarden.se, Tel: 08-678 92 77

   Mikael Andersson, Finanschef, Humlegården
   E-mail: Mikael.Andersson@humlegarden.se. Tel: 08-678 92 19

   Denna information är sådan information som Humlegården Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 juli 2018 kl. 08:00 CET.

Ämnen

Taggar

Regioner


Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Vi ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 88 anställda och äger 54 fastigheter till ett värde om 23,7 miljarder kronor (30 juni 2018). På Humlegården strävar vi efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Det skapar vi genom en aktiv fastighetsförvaltning och utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga fastigheter. För mer information, besök www.humlegarden.se.

Presskontakt

Relaterat material