Gå direkt till innehåll
Inbjudan spadtag för byggstart av Glömstahallen

Pressmeddelande -

Inbjudan spadtag för byggstart av Glömstahallen

Onsdag den 13 juni kl. 14.00–15.00 tas första spadtaget för Huddinge Samhällsfastigheters bygge av Glömstahallen i Flemingsberg, en fullstor idrottshall med tillhörande sjuspelsplan, löparbanor, hoppgrop samt en parkering med 60 st P-platser. Projektet certifieras med Miljöbyggnad Silver på byggnaden och Guld på energi.

Plats: Bergavägen 1, Flemingsberg

Ordförande för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Malin Danielsson (L), Huddinge Samhällsfastigheters styrelseordförande Tomas Hansson (KD), Arconas affärschef Catrin Hansson och Glömstaskolans rektor Magnus Nyberg Blixt närvarar under spadtaget. På plats finns även Huddinge Samhällsfastigheters vd Henrik Örneblad och elever från Glömstaskolan.

– Glömstahallen och konstgräsplanen är till för eleverna i närliggande Glömstaskolan och föreningslivet i Huddinge, säger Håkan Lindblom, chef fastighetsutveckling på Huddinge Samhällsfastigheter. Det känns mycket roligt att vi tillsammans med kommunen kommer att kunna erbjuda en miljöcertifierad fullstor idrottshall i området under nästa år.

Hög grönytefaktor

Glömstahallen byggs på en ängssluttning och ambitionen är att området efter byggnation ska ha en så hög grönytefaktor som möjligt. Hallens lågdelar kommer att ha sedumtak och fasaderna på högdelen förses med växtgaller för klätterväxter. Som avskiljning mellan idrottsplats och parkering anläggs en gabionmur med klätterväxter. Glömstahallen är ritad av Arcona arkitekter som även varit delaktiga i bygget av Glömstaskolan och man knyter ihop dessa byggnader arkitektoniskt med fasaddekorationer av corténplåt.

Byggnaden är på ca 1.800 kvadratmeter och omfattar en fullstor idrottshall samt en liten cafédel. 

Glömstahallen beräknas vara klar augusti 2019.

Mer information

Håkan Lindblom, chef fastighetsutveckling, Huddinge Samhällsfastigheter
Tel: 08-535 329 69, e-post: hakan.lindblom@husf.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Huddinge Samhällsfastigheter är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Huddinges skolor och förskolor, men också äldreboenden, idrottshallar och friluftsanläggningar. Totalt ingår 160 fastigheter, vilket motsvarar 407 871 kvadratmeter. Huddinge Samhällsfastigheter har 120 anställda och omsätter 680 miljoner kronor. För mer information besök: www.husf.se

Presskontakt

Theresia Bjuhr

Presskontakt Kommunikationschef 076-140 69 95

Vi äger, utvecklar och förvaltar kommunala fastigheter i Huddinge

Huddinge Samhällsfastigheter är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Huddinges skolor och förskolor, men också äldreboenden, idrottshallar och friluftsanläggningar. Totalt ingår 157 fastigheter, vilket motsvarar 428 262 kvm uthyrningsbar yta (LOA). Huddinge Samhällsfastigheter har 135 anställda och omsätter 700 miljoner kronor. För mer information besök: www.husf.se

Huddinge Samhällsfastigheter
Förrådsvägen 2
141 24 Huddinge
Sverige