Gå direkt till innehåll
Ny insektsart i Sverige hittad av elever på Hvilan Utbildning

Nyhet -

Ny insektsart i Sverige hittad av elever på Hvilan Utbildning

På Hvilan Utbildning i Åkarp finns Sveriges enda arboristutbildning. Under en exkursion till Alnarpsparken för att studera sjukdomar och skador på träd, hittade arboriststudenterna Rasmus Persson och Mikael Hällén ett märkligt ekollon. Det liknade en förstenad bläckfisk. De gav fyndet till sin lärare docent Eric Danell som aldrig hade sett något liknande. Med hjälp av utländsk litteratur kunde han slå fast att det rörde sig om Andricus quercuscalicis, en ekgallstekel som saknar svenskt namn och som inte fanns listad av Dyntaxa, databasen över svenska vilda djur, växter och svampar. Entomologerna Christer Hansson vid Lunds universitet och Mattias Forshage vid Naturhistoriska riksmuseet kunde bekräfta att detta var det första fyndet i Sverige!

Vid ett återbesök i Alnarpsparken i lördags kunde Mikael Hällén och Eric Danell slå fast att arten är väl etablerad i ekarna runt slottet. Dess märkliga livscykel omfattar en sexuell generation som utvecklas i hanblommorna av turkisk ek, och en generation med jungfrufödande honor som utvecklas i den svenska skogsekens ekollon. Att arten är så sällsynt i Sverige beror på att turkisk ek sällan planteras här.

Sannolikt väntar fler nya svenska fynd för Sverige, eftersom gallbildningarna ofta också innehåller värdspecifika parasiter och harmlösa följeslagare. Hur det är med den saken får vi se i sommar.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Marknadsavdelningen

Presskontakt Marknadsansvarig 040-463743

En gedigen, trygg skola med anor

Hvilan Utbildning är en gedigen skola som legat i befintliga lokaler utanför Åkarp sedan 1950-talet och hörde dessförinnan samman med Sveriges äldsta folkhögskola från 1868, Hvilan folkhögskola. Skolan har tidigare haft djurhållning och lantbruk, men är sedan drygt 40 år en renodlad trädgårdsskola. Idag är Hvilan Utbildning en av få skolor som är branschägda och ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation - som är en ideell förening som ligger under LRF Trädgård.

Det som utmärker oss är att vi äger alla våra lokaler och därtill 65 hektar mark. Det innebär att vi har ett stort kapital och står stadigt även när konkurrensen ökar skolor emellan.Vi ser också ett ökat intresse för våra gymnasieutbildningar och våra yrkesvux- och yrkeshögskoleutbilningar har fortsatt ett mycket stort söktryck. Nytt på skolan är att vi har startat arbetsmarknadsutbildningar i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och därmed också startat en ny utbildningsverksamhet i Stockholm.

Hvilan Utbildning
Kabbarpsvägen 126
232 52 Åkarp
Sverige