Gå direkt till innehåll
Mitt i centrala Uppsala etableras just nu en ny gymnasieskola: Hvilan Gymnasium. Sistapusselbitarna läggs för tillfället med stor förväntan på plats inför skolstarten i augusti då de första eleverna intar Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Kungs
Mitt i centrala Uppsala etableras just nu en ny gymnasieskola: Hvilan Gymnasium. Sistapusselbitarna läggs för tillfället med stor förväntan på plats inför skolstarten i augusti då de första eleverna intar Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Kungs

Nyhet -

​Sveriges grönaste gymnasieskola öppnar i centrala Uppsala

Vill du gå på en mindre skola, med anor från 1868 och en lång tradition av utbildning, där du kan vara med och påverka din skolgång? Då ska du välja Hvilan Gymnasium.

Mitt i centrala Uppsala etableras just nu en ny gymnasieskola: Hvilan Gymnasium. Sistapusselbitarna läggs för tillfället med stor förväntan på plats inför skolstarten i augusti då de första eleverna intar Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Kungsängsgatan 12.

Skolan kommer erbjuda de studieförberedande programmen med eftertraktade inriktningar inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och ekonomi – program som öppnar många dörrar inför studier på universitet och högskolor.

– Våra studieförberedande program vill vi etablera i närhet till akademi och vidare studier, där man har ett tydligt engagemang för grön utveckling. Vi väldigt stolta över den centrala placeringen av skolan med närhet till såväl stadskärna och härliga miljöer, säger Mamak Babak-Rad, utbildningsutvecklare på Hvilan.

Hvilan Gymnasium är en del av Hvilan Utbildning med anor från 1868 som från grunden är en trädgårdsskola i Skåne. Därmed finns153 års samladeerfarenheter av utbildning.

Sedan 2001 ägs Hvilan Utbildning av Gröna näringens riksorganisation (GRO) – en ideell och icke vinstdrivande organisationen där alla pengar återinvesteras i verksamheten och utbildningarna.

Hållbar skolgång med eleven i fokus

Filip Berardi och Agnes Ryttberg Vesterlund går andra respektive tredje året på Hvilan Gymnasium i Stockholm. Filip studerar ekonomiprogrammet och Agnes på det naturvetenskapliga programmet. Båda tycker att det är intressant att gå gymnasiet i skolans dynamiska kunskapsmiljö.

–Jag valde Hvilan Gymnasium eftersom jag alltid har haft stora ambitioner och visioner om vad jag vill bli i framtiden. När jag hittade Hvilan såg jag direkt att skolan skulle vara ett bra första steg för mig att komma närmare en av mina drömmar, att få driva ett eget företag. Skolan möter mina ambitioner på ett bra sätt, där jag ständigt utvecklas både som person och fördjupningar inom mina ämnen, säger Filip Berardi.

Han berättar att det bästa med just ekonomiprogrammet är kvalitén på undervisningen. Att nya perspektiv hela tiden sätts på prov genom att lärarna håller en hög nivå i undervisningen och att gästföreläsare bjuds in för att tala inom ekonomirelaterade ämnen, bland annat om ledarskap och sälj.

–Lärarna och skolledning är både engagerade och finns tillhands när det uppstår frågor, detta har varit värdefullt inte minst under detta år med distansundervisning på grund avCovid-19.En stor fördel varför detta fungerat är att vi i stort sätt endast arbetar digitalt.

Agnes flikar in:

–Jag såg Hvilan Gymnasium som en skola som hade chans att utveckla mig. Hälsa och kost är viktigt för mig så Hvilans utbud av skolmat var något jag lockades av.

Agnes började på skolan när den var helt ny då hon lockades av tanken av att vara med och starta upp en ny skola. Och eftersom Hvilan Gymnasium hade funnits länge i andra delar av landetkände hon sig helt trygg.

–Det bästa med det naturvetenskapliga programmet är att alla lärare och elever är så motiverade. Lärare vill verkligen att vi elever ska lyckas och hjälper oss med det. Lärarna är dessutom mycket kunniga inom sina ämnen och tycker det är kul att undervisa oss. I min klass hjälper vi också varandra mycket, de som har det lite lättare hjälper de som har det lite svårare så att alla kan lyckas.

Utbildningsutvecklaren Mamak berättar att Hvilan värnar om en hållbar skolgång där eleven står i fokus. Det märks till vardags bland annat i stämningen på skolan, närheten och de korta kommunikationsvägarna till lärare och ledning, samt de gränsöverskridandestudierna.

–Vi har en stämning som vi kallar för Hvilan-andan. Den kommer urpsrungligen från vår internatskola, men som vi lyckats föra vidare till skolorna i Stockholm och Lund, och nu Uppsala. Vi är helt enkelt den mindre skolan, med stor gemenskap, där varje elev har en röst.

Gemensamt för Hvilans redan etablerade gymnasieskolor i Stockholm, Lund och Skånska Kabbarp är skolornas familjära känsla och elevernas möjlighet att påverka såväl skolansutveckling och sin egen skolgång. Samtliga fastigheter har också ett gediget intryck där eleverna möts av studiero, kreativa miljöer och engagerade lärare.

–Vi kallar oss för Sveriges grönaste skola. Inte bara för att vi ägs av GRO utan också på grund av vårt gröna arv som märks inte minst i maten som serveras och arbetsmiljön. Men även i våra utbildningar vilket bland annat visar sig i kursen entreprenörskap där majoriteten av elever som startar UF-företag har en grön affärsidé, säger Maria Eriksson, biträdanderektor i Stockholm.

I utbildningen på Hvilan Gymnasium vävs såväl entreprenörskap som grönainfallsvinklar in med nära kontakt till olika branscher. På skolan i Stockholm erbjuds tillexempel eleverna på den naturvetenskapliga profilen Rymdvetenskap ett samarbete medstiftelsen Fuglesang Space Center.

–Det är ett spännande samarbete där våra elever får lära sig om rymden och människans livsbetingelser. Ett exempel på projekt vi försöker knyta till våra utbildningar som skapar unika möjligheter för våra elever, säger Maria Eriksson.

Etableringen fortskrider enligt plan

Hvilan Gymnasium genomför just nu rekrytering av såväl lärare som skolledare där lärarbehörighet och kunskapsområde är av betydande vikt.

–Därför är det så kul att vi har över 100 intresserade till våra tjänster och att så många delar vår vision och gröna värderingar. Vi siktar på att hitta de bästa lärarna som med stort engagemang involverar eleverna i studier och undervisning. Detta tar vi med oss till Uppsala där eleverna, precis som på våra andra skolor, kommer få en nära och bra kontaktmedlärare och skolledning där samtliga lärare är behöriga, säger Mamak Babak-Rad.

Hon berätta vidare att näringsriktig och god mat är viktigt för bra studier. Maten som serveras kommer därför från ansvarsfulla producenter och lagas från grunden medsvenskabasvaror.

–Vi vill arbeta med långsiktiga samarbeten som främjar stabilitet och bra relationer. Skollunchen i Uppsala kommer serveras på Cajsa´s Kök som delar våra värderingar och tankar kring närodlad och god mat, och som finns på fyra platser runt om i stan.

Mamak avslutar med att berätta att hon ser fram emot att ta med atmosfären och engagemanget till skolan i Uppsala när gymnasiet i höst öppnar portarna bara två kvarter från stora torget på gågatan och Uppsala centralstation.

–Vi vill ge våra elever förutsättningar att utvecklas och växa för en bättre framtid.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Marknadsavdelningen

Presskontakt Marknadsansvarig 040-463743

En gedigen, trygg skola med anor

Hvilan Utbildning är en gedigen skola som legat i befintliga lokaler utanför Åkarp sedan 1950-talet och hörde dessförinnan samman med Sveriges äldsta folkhögskola från 1868, Hvilan folkhögskola. Skolan har tidigare haft djurhållning och lantbruk, men är sedan drygt 40 år en renodlad trädgårdsskola. Idag är Hvilan Utbildning en av få skolor som är branschägda och ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation - som är en ideell förening som ligger under LRF Trädgård.

Det som utmärker oss är att vi äger alla våra lokaler och därtill 65 hektar mark. Det innebär att vi har ett stort kapital och står stadigt även när konkurrensen ökar skolor emellan.Vi ser också ett ökat intresse för våra gymnasieutbildningar och våra yrkesvux- och yrkeshögskoleutbilningar har fortsatt ett mycket stort söktryck. Nytt på skolan är att vi har startat arbetsmarknadsutbildningar i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och därmed också startat en ny utbildningsverksamhet i Stockholm.

Hvilan Utbildning
Kabbarpsvägen 126
232 52 Åkarp
Sverige