Gå direkt till innehåll
Hvilan Utbildning startar trädgårdsutbildning i Örebro!

Pressmeddelande -

Hvilan Utbildning startar trädgårdsutbildning i Örebro!

Hvilan Utbildning startar trädgårdsutbildning i Örebro!

Hvilan Utbildning är en referens- och branschskola till den gröna näringen och ägs av Gröna näringens Riksorganisation – GRO. Vi har i mer än 150 år försörjt branschen med kompetent personal inom skötsel, trädgårdsanläggning och odling. Vi har en lång och gedigen erfarenhet av utbildning och vet vad branschen behöver. Vi finns i Skåne, Stockholm och Uppsala och nu även i Örebro.

Utbildning som leder till arbete

I ett samarbete med Arbetsförmedlingen hjälper Hvilan arbetssökande, genom arbetsmarknadsutbildningar, att komma ut i arbete i branschen. Under de senaste 4 åren har vi utbildat över tusen (1121) arbetssökande till arbete – och det med en mycket hög anställningsbarhet, se figur 1: Totalt antal kursdeltagare. Undersökningar gjorda med studenter som genomfört arbetsmarknadsutbildning vid Hvilan Utbildning visar på att 73%, tre av fyra kursdeltagare, gick vidare till arbete inom den gröna branschen, se figur 2: Anställningsbarhet. Samtliga kursavslut 2019 visar på en anställningsbarhet på 94%, se figur 3: Anställningsbarhet 2019. En bransch med ett växande behov efter kvalificerad arbetskraft inom såväl skötsel, trädgårdsanläggning och odling.

Arbetsmarknadsutbildning i Örebro

Senast i vårt utbildningsutbud är arbetsmarknadsutbildningar inom skötsel, trädgårdsanläggning och odling i Örebro. Utbildningarna ges i samarbete med Rosängen där den studerande förvärvar eftertraktade kunskaper inom branschen genom teoretiska och praktiska moment. Rosängen, liksom Hvilan Utbildning, är en solid verksamhet och har verkat i 30 år inom regionen med människans utveckling i centrum – ett samarbete vi ser fram emot!

Vill du jobba med trädgård? Kontakta Arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadsutbildning@hvilanutbildning.se

Ämnen

Regioner


En gedigen skola med anor

Hvilan Utbildning är en anrik skola som utbildat i skånska Kabbarp sedan 1868.

Skolan har en lång tradition av gröna utbildningar och genom vår nästan 150-åriga historia har vi alltid utbildat med god kvalitet. På Hvilan är kunskap och kompetens i fokus samtidigt som vi tycker att det är av yttersta vikt att våra elever trivs under sin studietid.

Idag är Hvilan Utbildning en av få skolor som är branschägda och ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation - som är en ideell organisation. Ägandet sker utan vinstutdelning och vinsten är istället välutbildade studerande.

Det som utmärker oss är att vi äger alla våra hus och lokaler i skånska Kabbarp och därtill mark. Det innebär att vi har ett stort kapital och står stadigt även när konkurrensen ökar skolor emellan. Vi ser också ett ökat intresse för våra gymnasieutbildningar och våra yrkesvux- och yrkeshögskoleutbildningar har fortsatt ett mycket högt söktryck.

Vår gymnasieskola i Stockholm ligger på Stockholms universitetsområde, Frescati Hage, tre stationer med röda linjen från T-Centralen, i fina gröna omgivningar med utsikt över Brunnsviken och Hagaparken. Där kan du studera i nyrenoverade lokaler med skön studiero och skolmaten är minst lika bra som på skolan i Skåne.

2019 öppnade vi vår tredje gymnasieskola, mitt i centrala Lund, på Ribbingska med cirka 5 minuters gångavstånd från Lund C. Skolan erbjuder förutom fina lokaler, även en grön och härlig studiemiljö med närhet till vår skola i Kabbarp.

På gymnasieskolan i Kabbarp har flera av utbildningarna riksintag och elever från hela Sverige kan bo på vårt populära internat! Här kan du även läsa yrkesförberedande gymnasieutbildningar i skön, grön miljö.

Oavsett vilken skola våra studerande studerar på är kompetensnivån hög bland personalen, både vad gäller teoretiska kunskaper och yrkeserfarenhet inom de olika områdena. 

Presskontakt

Marknadsavdelningen

Presskontakt Marknadsansvarig 040-463743

En gedigen, trygg skola med anor

Hvilan Utbildning är en gedigen skola som legat i befintliga lokaler utanför Åkarp sedan 1950-talet och hörde dessförinnan samman med Sveriges äldsta folkhögskola från 1868, Hvilan folkhögskola. Skolan har tidigare haft djurhållning och lantbruk, men är sedan drygt 40 år en renodlad trädgårdsskola. Idag är Hvilan Utbildning en av få skolor som är branschägda och ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation - som är en ideell förening som ligger under LRF Trädgård.

Det som utmärker oss är att vi äger alla våra lokaler och därtill 65 hektar mark. Det innebär att vi har ett stort kapital och står stadigt även när konkurrensen ökar skolor emellan.Vi ser också ett ökat intresse för våra gymnasieutbildningar och våra yrkesvux- och yrkeshögskoleutbilningar har fortsatt ett mycket stort söktryck. Nytt på skolan är att vi har startat arbetsmarknadsutbildningar i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och därmed också startat en ny utbildningsverksamhet i Stockholm.

Hvilan Utbildning
Kabbarpsvägen 126
232 52 Åkarp
Sverige