Pressmeddelande -

hybris bryter ny mark inom e-handel med lanseringen av molnvänliga 4.1 Multichannel Suite

Stockholm - 5 maj 2010 – hybris, ledande leverantör av programvara för flerkanalsförsäljning, lanserar sitt nya produktpaket 4.1 Multichannel Suite. Med den nya versionen utvidgar hybris gränserna för vad som är möjligt inom flerkanalsförsäljning genom att bland annat inkludera funktionalitet för mobil handel, Product Content Management (PCM),  ny funktionalitet för orderhantering över flera kanaler samt förbättrade sök och navigeringsmöjligheter i och med en nära integration med Endeca. Lösningen stödjer också molnbaserade lösningar och kan hantera scenarier med högsta tänkbara krav på transaktionsmängder och datavolymer.

- Lanseringen av hybris 4.1 ger ehandelsbranschen en ny måttstock vad gäller flexibilitet, funktionalitet samt både bredd och djup inom kanalintegration. Lösningen är verkligen som gjord för flerkanalsförsäljning och omfattar både nätbaserad handel och kataloger och ger våra kunder en användbar och flexibel plattform som snabbt kan anpassas efter nya affärsbehov eller ändrade kundbeteenden. Handel "varsomhelst" är bara möjligt med system som har en PCM-applikation, där allt produktinnehåll och alla varuslag hanteras i en och samma applikation och delas över alla kanaler vilket ger kunder konsekvent information, säger Ariel, Ludi, CEO för hybris om hybris 4.1 Multichannel Suite.

Det räcker inte längre med enskilda lösningar för nätbutik eller katalog som sedan ska hanteras i enskilda kanaler vid sidan av de fysiska butikerna eller telefonförsäljningen. Alla lösningar måste integreras ordentligt och hanteras som en enhet. Kunder (både konsumenter och företag) besöker sin "butik" eller leverantör via flera olika kanaler (katalog, internet, butik) innan de bestämmer sig och det är helt avgörande att inte göra det komplicerat för dem med olika information om prissättning, marknadsföring, sortiment och lagerhållning.

Innehåll och fakta måste röra sig fritt mellan alla kanaler på ett enhetligt och konsistent sätt. Lösningen måste göra det enkelt att identifiera kunden och följa med på resan mellan kanalerna och ge honom eller henne rätt information med incitament som gör det enklare att nå ett köpbeslut.

Ledande analytiker som exempelvis Forrester råder detaljhandlare, distributörer och tillverkare att lägga stor vikt vid sin PCM-strategi och införa en infrastruktur med applikationer anpassade för flerkanalsförsäljning för att kunna hantera nya kundbeteenden och maximera sina försäljningmöjligheter.

Nya applikationer och funktioner för hybris Multichannel suite 4.1 är bland annat:

 • hybris PCM går ett steg längre än traditionella PIM-system. hybris PCM gör att företag kan hantera inte bara de vanliga strukturerade produktattributen som i traditionella PIM-system utan även försäljnings- och marknadsrelaterad information. Vanlig produktinformation kan nu hanteras tillsammans med kanalspecifik information till exempel webbaserad eller tryckt information eller information för mobiler, information skapad av användarna själva och all slags digital information som video och bilder. Allt via en och samma applikation och samma gränssnitt. Produktivitetsfunktioner som processhantering, validering av datainformation och flexibla och visuella import- och exportverktyg kan användas för alla innehållsslag och redigeringsprocesser.
 • Funktionalitet för Mobil Handel är inkluderad i 4.1 via ett omfattande paket mobila tjänster, från hantering av mobila webbplatser, avkänning av vilken mobil terminal som används, till platsbaserade tjänster. Lösningen gör också att detaljhandlare kan skapa, skriva ut och skicka streck- och QR-koder för att användas av mobila terminaler som iPhones vid marknadsföringskampanjer, rabattkuponger och djupa länkar. Med hjälp av en mobil API som enkelt integreras med lokala mobila applikationer och förintegrerade lösningar för SMS-leverantörer, kan företag erbjuda sina kunder en stor mängd mobila tjänster till exempel meddelanden eller kampanjer (skicka SMS till 1234 och få en kupong eller djup länk till en kampanjsida på nätet).
 • Ett nytt system för hantering av nätbaserat innehåll ger företag den flexibilitet de behöver för att deras varumärke ska synas bättre på nätet. Mer information och innehåll kan hanteras på ett effektivare sätt och publiceras över alla kanaler. Användare kan välja mellan en rad olika sidmallar och innehållskomponenter för att uppdatera eller skapa helt nya sidor. Funktionen för hantering av webbinnehåll inom 4.1 gör det enkelt att skapa och hantera innehåll för flera kanaler, särskilt e-handel och mobilhandel.
 • Orderhantering och flerkanalsleveranser har genomgått omfattande förbättringar i 4.1 genom införandet av en central hub som integrerar orderprocesserna från olika kanaler och ger användare möjlighet att införa en genuin 360-graders flerkanalsstrategi. Lösningen har ett öppet gränssnitt som integrerar kontakterna med lager, finanssystem, betalningar och tjänster för att bekämpa bedrägerier för att säkra hela orderkedjan. För att underlätta leveranserna tillåter systemet att ordrar kan delas upp och hanteras i kategorier. Lösningen innhåller också användbara funktioner för specifika B2B-beställningsprocesser som exempelvis att öka på existerande beställninga.
 • Integrationen med Endeca ger 4.1 det allra senaste inom sök- och navigering exempelvis dynamisk marknadsföring, guidad navigation, dynamiska hemsidor, sökordsmarknadsföring, social e-handel, analys av hela köpprocessen, internetapplikationer med kombinationer av olika media samt personliga tjänster, dvs kraftfulla, men ändå användarvänliga funktioner, som guidar kunden till de rätta produkterna. Integrationen innebär att förbättringar kan genomföras på både implementeringsstadiet och vid hanteringen av nya och innovativa webbplatser, vilket gör att webbplatserna kan utvecklas snabbare, få fler besökare och bidra till högre konverteringsgrad och ökad försäljning.
 • Skalbarhet och prestanda är garanterad för alla olika projekt tack vare flertrådsfunktioner, avancerad transparent cachning på flera nivåer, möjlighet att återskapa hela sessioner, avancerad klusterhantering med mera. Oavsett funktion använder hybris färre resurser för att uppnå samma resultat jämfört med andra avancerade e-handelssystem. 4.1 är skalbart till tusentals sidvisningar per sekund och miljoner produkter.
 • SOA-strategier stöds fullt ut genom ett tjänsteorienterat gränssnitt till all hybrisfunktionalitet som inte är standardbaserad, exempelvis webbtjänsterna RESTful.
 • hybris stöder moln & virtualisering och rekommenderar virtualisering inom alla produktmiljöer som använder lösningar från VMware och Microsoft. En nyhet är att hybris 4.1 nu också stödjer  implementering av molninfrastruktur som Amazon EC2 eller Microsoft Azzure. hybris stödjer även grupperingar över olika instanser för att på bästa sätt utnyttja den närmast obegränsade kapaciteten i molnet.
 • Kompatibilitet med tradtionella hybris-lösningar gör att hybris-kunder som vanligt kan migrera till den nya hybrisversionen på bara några dagar, även när det gäller system som har hög kundanpassning, för att fullt ut kunna utnyttja de nya funktionerna.

hybris 4.1 finns tillgänglig omedelbart. För ytterligare information gå till: www.hybris.com

Om hybris

hybris är en ledande leverantör av programvara för flerkanalsförsäljning och kommunikation med fokus på konsekvent, koordinerad och skräddarsydd information i alla kanaler och genom alla faser av kundcykeln. Resultatet är en integrerad lösning som stödjer industrialisering och automatisering av kommunikation, försäljning och supportprocesser. hybris går i spetsen för utvecklingen av nya idéer inom området och gör det möjligt för företag att kommunicera och sälja via alla kanaler på ett konsekvent och effektivt sätt.

Stockholm - 5 maj 2010 – hybris, ledande leverantör av programvara för flerkanalsförsäljning, lanserar sitt nya produktpaket 4.1 Multichannel Suite. Med den nya versionen utvidgar hybris gränserna för vad som är möjligt inom flerkanalsförsäljning genom att bland annat inkludera funktionalitet för mobil handel, Product Content Management (PCM),  ny funktionalitet för orderhantering över flera kanaler samt förbättrade sök och navigeringsmöjligheter i och med en nära integration med Endeca. Lösningen stödjer också molnbaserade lösningar och kan hantera scenarier med högsta tänkbara krav på transaktionsmängder och datavolymer.

- Lanseringen av hybris 4.1 ger ehandelsbranschen en ny måttstock vad gäller flexibilitet, funktionalitet samt både bredd och djup inom kanalintegration. Lösningen är verkligen som gjord för flerkanalsförsäljning och omfattar både nätbaserad handel och kataloger och ger våra kunder en användbar och flexibel plattform som snabbt kan anpassas efter nya affärsbehov eller ändrade kundbeteenden. Handel "varsomhelst" är bara möjligt med system som har en PCM-applikation, där allt produktinnehåll och alla varuslag hanteras i en och samma applikation och delas över alla kanaler vilket ger kunder konsekvent information, säger Ariel, Ludi, CEO för hybris om hybris 4.1 Multichannel Suite.

Det räcker inte längre med enskilda lösningar för nätbutik eller katalog som sedan ska hanteras i enskilda kanaler vid sidan av de fysiska butikerna eller telefonförsäljningen. Alla lösningar måste integreras ordentligt och hanteras som en enhet. Kunder (både konsumenter och företag) besöker sin "butik" eller leverantör via flera olika kanaler (katalog, internet, butik) innan de bestämmer sig och det är helt avgörande att inte göra det komplicerat för dem med olika information om prissättning, marknadsföring, sortiment och lagerhållning.

Innehåll och fakta måste röra sig fritt mellan alla kanaler på ett enhetligt och konsistent sätt. Lösningen måste göra det enkelt att identifiera kunden och följa med på resan mellan kanalerna och ge honom eller henne rätt information med incitament som gör det enklare att nå ett köpbeslut.

Ledande analytiker som exempelvis Forrester råder detaljhandlare, distributörer och tillverkare att lägga stor vikt vid sin PCM-strategi och införa en infrastruktur med applikationer anpassade för flerkanalsförsäljning för att kunna hantera nya kundbeteenden och maximera sina försäljningmöjligheter.

Nya applikationer och funktioner för hybris Multichannel suite 4.1 är bland annat:

 • hybris PCM går ett steg längre än traditionella PIM-system. hybris PCM gör att företag kan hantera inte bara de vanliga strukturerade produktattributen som i traditionella PIM-system utan även försäljnings- och marknadsrelaterad information. Vanlig produktinformation kan nu hanteras tillsammans med kanalspecifik information till exempel webbaserad eller tryckt information eller information för mobiler, information skapad av användarna själva och all slags digital information som video och bilder. Allt via en och samma applikation och samma gränssnitt. Produktivitetsfunktioner som processhantering, validering av datainformation och flexibla och visuella import- och exportverktyg kan användas för alla innehållsslag och redigeringsprocesser.
 • Funktionalitet för Mobil Handel är inkluderad i 4.1 via ett omfattande paket mobila tjänster, från hantering av mobila webbplatser, avkänning av vilken mobil terminal som används, till platsbaserade tjänster. Lösningen gör också att detaljhandlare kan skapa, skriva ut och skicka streck- och QR-koder för att användas av mobila terminaler som iPhones vid marknadsföringskampanjer, rabattkuponger och djupa länkar. Med hjälp av en mobil API som enkelt integreras med lokala mobila applikationer och förintegrerade lösningar för SMS-leverantörer, kan företag erbjuda sina kunder en stor mängd mobila tjänster till exempel meddelanden eller kampanjer (skicka SMS till 1234 och få en kupong eller djup länk till en kampanjsida på nätet).
 • Ett nytt system för hantering av nätbaserat innehåll ger företag den flexibilitet de behöver för att deras varumärke ska synas bättre på nätet. Mer information och innehåll kan hanteras på ett effektivare sätt och publiceras över alla kanaler. Användare kan välja mellan en rad olika sidmallar och innehållskomponenter för att uppdatera eller skapa helt nya sidor. Funktionen för hantering av webbinnehåll inom 4.1 gör det enkelt att skapa och hantera innehåll för flera kanaler, särskilt e-handel och mobilhandel.
 • Orderhantering och flerkanalsleveranser har genomgått omfattande förbättringar i 4.1 genom införandet av en central hub som integrerar orderprocesserna från olika kanaler och ger användare möjlighet att införa en genuin 360-graders flerkanalsstrategi. Lösningen har ett öppet gränssnitt som integrerar kontakterna med lager, finanssystem, betalningar och tjänster för att bekämpa bedrägerier för att säkra hela orderkedjan. För att underlätta leveranserna tillåter systemet att ordrar kan delas upp och hanteras i kategorier. Lösningen innhåller också användbara funktioner för specifika B2B-beställningsprocesser som exempelvis att öka på existerande beställninga.
 • Integrationen med Endeca ger 4.1 det allra senaste inom sök- och navigering exempelvis dynamisk marknadsföring, guidad navigation, dynamiska hemsidor, sökordsmarknadsföring, social e-handel, analys av hela köpprocessen, internetapplikationer med kombinationer av olika media samt personliga tjänster, dvs kraftfulla, men ändå användarvänliga funktioner, som guidar kunden till de rätta produkterna. Integrationen innebär att förbättringar kan genomföras på både implementeringsstadiet och vid hanteringen av nya och innovativa webbplatser, vilket gör att webbplatserna kan utvecklas snabbare, få fler besökare och bidra till högre konverteringsgrad och ökad försäljning.
 • Skalbarhet och prestanda är garanterad för alla olika projekt tack vare flertrådsfunktioner, avancerad transparent cachning på flera nivåer, möjlighet att återskapa hela sessioner, avancerad klusterhantering med mera. Oavsett funktion använder hybris färre resurser för att uppnå samma resultat jämfört med andra avancerade e-handelssystem. 4.1 är skalbart till tusentals sidvisningar per sekund och miljoner produkter.
 • SOA-strategier stöds fullt ut genom ett tjänsteorienterat gränssnitt till all hybrisfunktionalitet som inte är standardbaserad, exempelvis webbtjänsterna RESTful.
 • hybris stöder moln & virtualisering och rekommenderar virtualisering inom alla produktmiljöer som använder lösningar från VMware och Microsoft. En nyhet är att hybris 4.1 nu också stödjer  implementering av molninfrastruktur som Amazon EC2 eller Microsoft Azzure. hybris stödjer även grupperingar över olika instanser för att på bästa sätt utnyttja den närmast obegränsade kapaciteten i molnet.
 • Kompatibilitet med tradtionella hybris-lösningar gör att hybris-kunder som vanligt kan migrera till den nya hybrisversionen på bara några dagar, även när det gäller system som har hög kundanpassning, för att fullt ut kunna utnyttja de nya funktionerna.

hybris 4.1 finns tillgänglig omedelbart. För ytterligare information gå till: www.hybris.com

Om hybris

hybris är en ledande leverantör av programvara för flerkanalsförsäljning och kommunikation med fokus på konsekvent, koordinerad och skräddarsydd information i alla kanaler och genom alla faser av kundcykeln. Resultatet är en integrerad lösning som stödjer industrialisering och automatisering av kommunikation, försäljning och supportprocesser. hybris går i spetsen för utvecklingen av nya idéer inom området och gör det möjligt för företag att kommunicera och sälja via alla kanaler på ett konsekvent och effektivt sätt.

hybris etablerades 1997 och har en väldokumenterad meritlista vad gäller lönsamhet och tillväxt samt ambitiösa framtida planer för expansion. Huvudkontoret finns i München och företaget har även kontor i Storbritannien, Nederländerna, Schweiz och Sverige. Företaget representeras internationellt via ett nätverk av engagerade teknik- och företagspartners inom hela Europa och USA. De har mer än 150 kunder över hela världen som i sin tur tillhandahåller fler än 1 500 webbplatser som drivs via hybris. Kunderna består av globala varumärken inom detalj- och tillverkningsindustrin som Ericsson, SCA, Toys ‘R’ Us, Adidas, Lufthansa och Reebok.

För ytterligare information kontakta:

Helena Liden

JustPR

Tel 0702 65 11 95

Epost helena.liden@justpr.se

Ämnen

 • Data, Telekom, IT

Kategorier

 • näthandel
 • internethandel
 • hybris
 • handel
 • flerkanalsförsäljning; internethandel
 • flerkanalsförsäljning
 • ehandel
 • ecommerce
 • e-handelsplattform
 • e-handel
 • multikanalförsäljning