Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Pressinformation: Planerar för bostäder i Åby

När Norrköpings Samhällsbyggnadsnämnd har sitt möte den 15 oktober finns Hyresbostäder tankar kring att utveckla området Kvarntorp 7:3 och del av Ättetorp 2:1, med på agendan. Förslaget är att Hyresbostäder ges möjlighet att gemensamt med Samhällsbyggnadskontoret att utveckla området kring sina befintliga fastigheter på Katrineholmsvägen och vid den gamla brandstationen i Åby.

I området ligger nu den nedlagda brandstationen som nämns i den fördjupade översiktsplanen för Åby/Jursla som en byggnad av stort värde, klass 2. Förutsättningarna för att bygga bostäder i huset är mycket begränsade. Vår ambition är att utveckla den gamla brandstationen genom att omvandla ytorna i byggnaden till verksamhetslokaler och även kommersiella ytor. Huset anses vara värt att bevara och utveckla då det via en omvandling kommer att tillföra ett mervärde till området.

I beslutsunderlaget görs bedömningen att en direkttilldelning av Kvarntorp 7:3 och del av Ättetorp 2:1 väl möter kommunens krav och förväntningar för området samt bidrar till en god utveckling av området. Dessutom äger Hyresbostäder grannfastigheten och deras hyresgäster nyttjar i dag en del av området som gård och beroendet mellan fastigheterna är stort vilket är ett skäl för direkttilldelning. Detta ger stora fördelar att hitta gemensamma lösningar vid en utveckling av området. De nya fastigheterna ger ett tydligt och bra förhållningssätt mot gatan och skapar en möjlig torgmiljö mot korsningen och mot den gamla brandstationen.

En värdering av marken ska göras av en oberoende värderingsman och kommer att utgöra priset för Kvarntorp 7:3 samt del av Ättetorp 2:1.

Om beslutet blir positivt väntar ett arbete med att gemensamt ta fram en detaljplan och när den vunnit laga kraft, vilket kan ta upp till 2 år, kan själva bostadsbyggandet inledas. Färdiga bostäder kan vara på plats någon gång under 2024 som tidigast.

För ytterligare information:
Lars Löfgren, Hyresbostäder 0730-20 15 95 

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Lars Löfgren

Lars Löfgren

Presskontakt Marknadschef 011-21 15 95

Välkommen Hem!

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 800 lägenheter och drygt 300 lokaler.

Vi ska vara Norrköpings mest attraktiva bostadsföretag. Så lyder vår målbild och det är det vi ständigt strävar efter.Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Hyresbostäder i Norrköping AB
Dalsgatan 16
602 30 Norrköping