Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ett rökfritt Plusboende

Nära sju av tio hyresgäster vill förbjuda rökning inomhus i lägenheter och fler och fler vill även förbjuda rökning på balkonger, enligt en undersökning, utförd på uppdrag av Hem&Hyra. Vi har också en längre tid diskuterat möjligheten att införa rökförbud i delar av vårt bestånd eftersom det upplevs som störande och tyvärr också ofta innebär olägenheter med kastade fimpar.

Forskningen har bevisat gång på gång att tobaksrökning för med sig skador för den som röker, men därutöver stör röklukten alltfler. Det är inte rimligt att ett fåtal personers rökning ska få störa majoriteten av hyresgäster i omgivningen.

Efter att rökförbud infördes på restauranger och andra serveringsställen sommaren 2005, har det skett en allmän attitydsförändring i samhället. Kanske beror det på att folk har upptäckt hur skönt det är att slippa rök i sin omgivning.

Allmänt gäller att man som hyresgäst inte får utsätta sina grannar för störningar som kan skada hälsan eller allvarligt försämra deras boendemiljö. Att rökning ska räknas in under en sådan störning börjar bli uppenbart. Rökande hyresgäster kan dessutom sedan länge bli skyldiga att betala sanering av missfärgning och röklukt i bostaden.

- Vi vill testa detta i en trappuppgång i det blivande plusboendet Granen på St. Pers-gatan 126. De som bor där är idag icke-rökare och de nya som erbjuds att flytta in i uppgången förväntas vara rökfria, säger Lars Löfgren, Marknadschef på Hyresbostäder.

- Slår det väl ut kan det bli så att vi successivt inför det i fler uppgångar och i andra hus samt i den nyproduktion som vi håller på att färdigställa. Dock är det ännu inte några beslut tagna utan vi vill först utvärdera detta första steg, avslutar Lars.

Vad innebär rökförbudet?

Förbudet gäller tobaksrökning för boende inom St. Persgatan 126 i lägenheterna, på balkongerna, på uteplatser, i gemensamma utrymmen och vid entrén. En bestämmelse förs in i hyreskontrakten, där de nyinflyttade samtycker till rökförbudet.

För vilka gäller det?

Förbudet gäller för alla som flyttar in i uppgången på St. Persgatan 126 efter helrenoveringen.

För ytterligare information: Lars Löfgren, Hyresbostäder 0730-20 15 95

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hyresbostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Norrköping. Koncernen äger och förvaltar ca 10 000 lägenheter, varav ca 800 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbo. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. Hyresbostäder vill vara det mest attraktiva bostadsföretaget i Norrköping. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1 000 bostäder fram till 2023.

Kontakter

Lars Löfgren

Lars Löfgren

Presskontakt Marknadschef 011-21 15 95

Välkommen Hem!

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 800 lägenheter och drygt 300 lokaler.

Vi ska vara Norrköpings mest attraktiva bostadsföretag. Så lyder vår målbild och det är det vi ständigt strävar efter.Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Hyresbostäder i Norrköping AB
Dalsgatan 16
602 30 Norrköping