Gå direkt till innehåll
Marco Briones, verksamhetsledare Kunskapens hus och drivande i Klocket möter konsten. Foto: Magnus Andersson
Marco Briones, verksamhetsledare Kunskapens hus och drivande i Klocket möter konsten. Foto: Magnus Andersson

Pressmeddelande -

Klockaretorpet får en egen konstutställning


Klockaretorpets alldeles egna konstutställning

Möter konsten är en plattform för mötet mellan de som bor i Klockaretorpet och professionella konstnärer. Fokus ligger på medskapande konstnärliga processer där boende får möjlighet att aktivt delta och uttrycka sina idéer på sina egna villkor. Det konkreta resultatet blir olika typer av konstnärliga gestaltningar i den offentliga miljön i Klockaretorpet – allt från målade papperskorgar, Eons nätstationer och elskåp till väggmålningar, ljusinstallationer, konstpromenader osv.

Vi bjuder in till en workshop med Ung konst öst och konstnärerna Mika Liffner och Klas Isaksson onsdag 16/6 kl. 14-17 på Kunskapens hus i Klockeratorpet (Wilhelm Wibergs gata 170)Alla mellan 13-25år är välkomna att måla papperskorgar och elskåp med coachning av konstnärerna. Det finns också möjlighet att träffa några av de som är initiativtagare till Klocket möter konsten. Press är välkomna att delta.

Möter konsten drivs av Hyresbostäder och Norrköpings Konstmuseum i samverkan med Samhällsbyggnadskontoret, Eon och Hyresgästföreningen. Projektet består av olika delprojekt där skapande aktiviteter kompletteras med föreläsningar, workshops och kurser. En del av konstverken blir permanenta, medan andra snarare blir av temporär pop-up karaktär. Projektet startar i Klockaretorpet, men målet är att konceptet kan spridas även till andra stadsdelar. Här samverkar idéburen, offentlig och privat sektor.

Ett centralt syfte med Möter konsten är att göra olika slags röster hörda, att utveckla den lokala demokratin och boinflytandet. På det här viset ökar tryggheten och synen på området, som identifierats som ett socioekonomiskt utsatt område. Målet är att stoltheten över att bo i stadsdelen ökar att bilden av Klockaretorpet blir positiv även för resten av samhället.

Medskapande processer bidrar också till att de boende lär känna varandra, hittar nya sätt att uttrycka sig samt får möjlighet att påverka sin boendemiljö och utveckla grannsamverkan. Konstnärlig gestaltning fyller sin funktion för att öppna upp platserna för fler norrköpingsbor, att alla kan känna sig delaktiga och välkomna. Möter konsten skapar möten mellan grupper som annars inte kommer i kontakt med varandra.

”Konst och kultur är en viktig del i ett demokratiskt och hållbart samhälle som alla ska ha tillgång till. Sammanhållning, trygghet och delaktighetär kommunens övergripande mål mandatperioden 2019-2022. Att konstnärlig gestaltning är en naturlig del av kommunens gemensamma rum och offentliga miljöer är av betydelse för att uppfylla kommunens vision 2035, där vikten av ”livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer” understryks.”
Ur kommunens kontorsövergripande överenskommelse Integration av konstnärlig kompetens.

För mer information om ”Klocket möter konsten” vänligen kontakta:
Marco Briones

Verksamhetsledare Kunskapens hus

marco.briones@hyresbostader.se

011-211529

Mattias Åkeson

Offentlig konst

mattias.akeson@norrkoping.se

073-0782011

Samverkan partners:

Ämnen

Taggar

Regioner


Hyresbostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Norrköping. Koncernen äger och förvaltar ca 10 000 lägenheter, varav ca 800 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbo. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. Hyresbostäder vill vara det mest attraktiva bostadsföretaget i Norrköping. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1 000 bostäder fram till 2023.

Presskontakt

Lars Löfgren

Lars Löfgren

Presskontakt Marknadschef 011-21 15 95

Välkommen Hem!

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 800 lägenheter och drygt 300 lokaler.

Vi ska vara Norrköpings mest attraktiva bostadsföretag. Så lyder vår målbild och det är det vi ständigt strävar efter.Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Hyresbostäder i Norrköping AB
Dalsgatan 16
602 30 Norrköping