Gå direkt till innehåll
Nya bostäder på gång i Skärblacka

Pressmeddelande -

Nya bostäder på gång i Skärblacka

På en tomt vid Folkets husvägen i Skärblacka förbereder nu Hyresbostäder för att bygga mellan 30-35 nya lägenheter. Tomten har tidigare varit bebyggd och husen revs under 1990-talet. Men nu ska det bli bostäder där igen.

Under 2017 genomförde Hyresbostäder en större marknadsundersökning om bo- och flyttplaner i tätorterna utanför Norrköpings stad. Den visade bland annat på ett starkt stöd för att bo kvar, eller att flytta till kombinationen Kimstad-Skärblacka. Som ett resultat av det avser vi nu att åter bebygga en tomt i Skärblacka vid Folkets Husvägen.

Nu när vi sett och märkt att intresset för att bo kvar, eller flytta till, Skärblacka ökar är det naturligt att vi bygger även där. Själva tomten är idag omvandlad till en öppen parkyta och i samråd med hyresgästerna i området ska vi hitta en ny plats för lek och rekreation.

Bra och prisvärt

Genom att bygga på egen mark, och på exakt samma ställe som de tidigare husen stod, behöver vi inte ta den långa vägen med ny detaljplan utan kan komma igång snabbt. Vi kan också nyttja det ramavtal som Sveriges kommuner och landsting handlat upp och göra förnyad konkurrensutsättning.

- Det i sin tur ger oss möjligheten att skapa bostäder, totalt mellan 30-35 lägenheter, som kan delfinansieras med det s k investeringsbidraget från Boverket. Det skulle då innebära en normhyra på 1 450 kr/kvm/år, säger Gunnar Boquist, vd på Hyresbostäder.

- Sammantaget blir detta projekt "check" i många av våra boxar. Snabbt, lägre hyresnivåer, på en plats som är attraktiv och efterfrågad. Precis det vi ska göra i vårt allmännyttiga uppdrag, avslutar Gunnar.

Preliminär tidsplan

  • Under senhösten/vintern 2018/2019 avser vi genomföra upphandlingen.
  • På styrelsemöte under våren 2019 räknar vi med ett byggstartsbeslut.
  • Byggstart, efter godkänt bygglov som vi behöver ha senast under hösten/vintern 2019/2020
  • ca 35-tal bostäder, främst 2 RoK och 3 RoK med låg energiförbrukning och hållbarhet i fokus ska vara redo för inflyttning tidigt 2021.

Kontaktperson
Lars Löfgren, Marknadschef 0730-20 15 95

Ämnen

Kategorier

Regioner


Hyresbostäder är det kommunägda bostadsföretaget i Norrköping. Koncernen äger och förvaltar ca 9 500 lägenheter, varav ca 750 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbo. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Kontakter

Lars Löfgren

Lars Löfgren

Presskontakt Marknadschef 011-21 15 95

Välkommen Hem!

Hyresbostäder är Norrköpings största bostadsbolag, med ca 9 800 lägenheter och drygt 300 lokaler.

Vi ska vara Norrköpings mest attraktiva bostadsföretag. Så lyder vår målbild och det är det vi ständigt strävar efter.Vi hjälper våra hyresgäster att skapa ett hem, bland annat genom att erbjuda Norrköpings bredaste urval av bostäder och möjligheter att skräddarsy sitt boende efter tycke och smak.

Hyresbostäder i Norrköping AB
Dalsgatan 16
602 30 Norrköping