Pressmeddelande -

AB Bostäders hyror till medling

Hyresgästföreningen och AB Bostäder i Borås har inte kunnat enas om nya hyror och tar nu hjälp av Hyresmarknadskommittén för central medling. Inför förhandlingen ville AB Bostäder höja hyrorna med 3,5 procent - ett krav som Hyresgästföreningen tycker är för högt. Det sista budet som Hyresgästföreningen presenterade i förhandlingen skulle innebära en hyreshöjning på 1,35 procent.

- Från Hyresgästföreningens sida beklagar vi att vi ännu inte har kunnat nå en överenskommelse. Vi har närmat oss varandra under förhandlingens gång, men AB Bostäder har inte kunnat möta oss på en nivå som är rimlig för hyresgästerna, säger Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Inför förhandlingen har Hyresgästföreningens ingång varit att årets överenskommelse behöver innebära en lägre hyreshöjning än fjolårets. Hyresgästföreningen anser att både de samhällsekonomiska förutsättningarna och AB Bostäders ekonomiska förhållanden talar för detta.

- Vi menar att vårt bud innebär att bolaget får täckning för de kostnadsökningar som man har angett. Vi ser också att AB Bostäder förväntas göra ett starkt ekonomiskt resultat för 2019 och man budgeterar för ett stort överskott också 2020. Därför menar vi att det finns utrymme för en lägre hyreshöjning än det som bolaget har föreslagit, säger Stefan Lindborg.

Hyresmarknadskommittén är ett tvistlösningsorgan mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsbolagen i Sveriges Allmännytta som hjälper till att medla mellan de lokala parterna om en tvist uppstår.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Stefan Lindborg, förhandlare
010-459 14 26

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • västra götaland
  • hyresnivå
  • förhandling

Regioner

  • Västra Götaland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Presskontakt

Pressjour region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Presskontakt Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid. Pressjour, mediafrågor 010-459 14 27