Pressmeddelande -

Fristadbostäder kräver kraftigt höjda hyror

Fristadbostäder kallar till hyresförhandling och presenterar ett krav som ligger bland de högsta i regionen. Det allmännyttiga bolaget vill höja hyrorna med 4,28 procent för att täcka kostnadsökningar och hårdare avkastningskrav. På Hyresgästföreningen anser man att hyresutvecklingen måste bli mer långsiktigt hållbar och pekar på att bolagets hyror har ökat snabbare än inflationen under det senaste decenniet.

Fristadbostäder (Fribo) har kallat till förhandling om 2020 års hyror. Bostadsbolaget vill höja intäkterna med 4,28 procent för att täcka diverse kostnadsökningar. Bland annat har den kommunala VA-avgiften gått upp åtta procent och elnätsavgiften till Vattenfall har ökat kraftigt de senaste åren. Fribo hänvisar också till avkastningskravet från ägaren – Borås stad.

Statistiska centralbyråns (SCB) statistik visar att under de senaste tio åren har konsumentprisindex, som är det vanliga måttet för inflationsberäkningar, ökat med tio procent. Under samma tid har den allmänna hyresutvecklingen hos Fribo ökat med cirka 24 procent, utan hänsyn till hyresdrivande renoveringar och nyproduktion.

– Bolaget har kompenserats mer än väl i de årliga förhandlingarna i förhållande till sin kostnadsutveckling. Nu måste vi komma tillbaka till en mer långsiktigt hållbar hyresutveckling, menar Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För Fribos hyresgäster skulle den föreslagna höjningen innebära 35- 43 kronor mer per kvadratmeter och år.

– Fribos bud innebär en hyreshöjning på 200 kronor per månad för boende i en lägenhet på 60 kvadratmeter. Det tycker vi är för högt, säger Stefan Lindborg.

Förhandlingarna börjar den 23 januari och omfattar 599 lägenheter.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Stefan Lindborg, förhandlare
010-459 14 26

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41

Ämnen

  • Boendefrågor

Taggar

  • västra götaland
  • hyresnivå
  • förhandling

Regions

  • Västra Götaland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Presskontakt

Pressjour region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Presskontakt Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid. Pressjour, mediafrågor 010-459 14 27