Pressmeddelande -

Hyresgästföreningen kraftsamlar i Skara - inbjudan till pressträff

Hyresgästföreningen kraftsamlar i Skara, för att förbättra boendet för hyresgästerna i några fastigheter. Vi kommer att samla in uppgifter för att komma till rätta med brister. Om nödvändigt kan vi komma att driva ärendena vidare i de rättsliga instanserna.

Pressen är välkomna till en genomgång, tisdagen den 20 mars, kl 11.30 i Djäkneskolans aula. Ni får möjlighet att träffa hyresgäster och vara med på besiktningar.

Hyresgästföreningen inventerar bostadsförhållanden i några fastigheter i Skara (ägda av Winsarp och Byggfast).  Vi samlar information om fastigheterna genom samtal med de boende och besiktningar av lägenheter för att kunna ställa krav på åtgärder av fastighetsägarna.  Räcker inte det kommer vi att driva ärendena vidare genom rättsliga instanser.

Dialog med hyresgäster
Vi har bjudit in de boende till öppet hus i vår tillfälliga lokal i Djäkneskolans aula, på Kyrkogatan2 i Skara, tisdagen den 20 mars mellan klockan 12 och 19.  Då kan de rapportera om sina boendeförhållanden samt ställa frågor till våra jurister och förhandlare. 

Besiktningar av lägenheter och gemensamma utrymmen
Vi har personal på plats som besiktigar ett antal lägenheter i olika fastigheter. Ger hyresgäster sitt medgivande kan pressen vara med på besiktning.  Besiktningen tar cirka 30 minuter.

Medverkande från Hyresgästföreningen:

  • Lars-Göran Andersson, chef för lokal utveckling
  • Siv Fransson, förhandlare
  • Benny Nyström, jurist
  • Förtroendevald

För mer information:
Ulf Hallman, Kommuncoach, Hyresgästföreningen
0702-21 66 06

Ämnen

  • Boendefrågor

Regioner

  • Västra Götaland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Presskontakt

Pressjour region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Presskontakt Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid. Pressjour, mediafrågor 010-459 14 27