Pressmeddelande -

Hyrorna i Lidköping klara

Efter flera förhandlingstillfällen är det nu klart att hyrorna i Lidköping ökar med 1,75 – 2,75 procent efter årsskiftet. Pär Sundén som är Hyresgästföreningens förhandlare kunde inte komma längre i förhandlingarna: - Naturligtvis är det den kraftiga höjningen av fjärrvärmetaxan som ligger bakom resultatet av förhandlingarna.

AB Bostäder krävde från början 4,5 procents höjning inför 2012. Efter förhandlingarna med Hyresgästföreningen slutade det med höjningar runt två procent.

De som själva betalar uppvärmning för sina lägenheter (kallhyra) får en hyreshöjning på 1,75 procent, medan de som har varmhyra får en höjning på 2,75 %. Hyran för garage och p-platser höjs inte.

– I vår förhandlingsgrupp har vi gått igenom bolagets ekonomi och underhållsplaner, men det som  hela tiden låg i bakgrunden var den stora höjningen av fjärrvärmetaxan i Lidköping, konstaterar Pär Sundén. Fjärrvärmen är en betydande del av hyran. Den första oktober höjde Lidköping fjärrvärmetaxan med upp emot 20 procent, och det slår igenom.

Lidköpings höjning av fjärrvärmetaxan var bland de högsta i landet under 2011. För AB Bostäder i Lidköping innebär det ökade kostnader med omkring 2,5 miljoner kronor.

– Då är det svårt att hålla ner hyreshöjningarna, konstaterar Pär Sundén. Nu kommer vi att föra en dialog med AB Bostäder kring uppvärmningskostnader och energi, för att lindra effekterna för hyresgästerna.

Hyreshöjningarna träder i kraft den 1 januari.

 

För mer information kontakta

Pär Sundén, förhandlare

0702-13 43 54

Ämnen

  • Statlig, kommunal förvaltning

Kategorier

  • förhandling

Regioner

  • Västra Götaland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kontakter

Pressjour region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Presskontakt Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid. Pressjour, mediafrågor 010-459 14 27