Kommunala taxor och avgifter driver upp boendekostnaderna

Pressmeddelande -

Kommunala taxor och avgifter driver upp boendekostnaderna

Stigande priser för el, värme, avfall och vatten under det senaste året. Samtidigt är skillnaderna stora mellan kommunerna i Bohuslän, Älvsborg och Skaraborg. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor i landets samtliga kommuner.

I Munkedal, som även i år behåller sin placering som dyrast i regionen, får en lägenhet i Nils Holgerssonfastigheten betala 2 474 kronor per månad för kommunala taxor och avgifter. I Skövde, som har den lägsta taxenivån i regionen, får samma lägenhetsinnehavare betala 1 636 kronor.

– Det är stora skillnader i vår region. Den skövdebo som väljer att flytta till Munkedal får vara beredd på att öka sina kostnader för dessa tjänster med över 10 000 kronor per år. Man kan fråga sig om det är rimligt. Det är därför viktigt att politikerna är medvetna om dessa skillnader då det är kostnader som får stora konsekvenser för många människors privatekonomi, säger Lennart Derehag.

Slutrapporten är en sammanvägning av taxorna för VA, fjärrvärme, sophämtning och elnät. Den största delen av kostnaden står fjärrvärmen för.

Förutsättningarna för att leverera dessa tjänster skiljer sig åt mellan kommunerna, vilket delvis kan förklara prisskillnaderna. Men inte hela skillnaden, enligt rapporten. Det senaste året ser vi även en fortsatt trend av att avgifterna ökar betydligt mer än den allmänna kostnadsökningen. Lennart Derehag framhåller att det är viktigt att politikerna är varsamma, då den snabba utvecklingen driver upp de totala boendekostnaderna över tid och står för en allt större del av hushållens utgifter.

– Drygt en tredjedel av vad ett genomsnittligt hyresgästhushåll får betala i hyra går till kommunala taxor och avgifter. Den snabba utvecklingen driver upp boendekostnaderna samtidigt som den som är missnöjd inte kan byta leverantör. Det är därför viktigt att såväl privata som kommunala leverantörer är återhållsamma och inte utnyttjar sin monopolliknande ställning, säger Lennart Derehag.

För ytterligare upplysningar kontakta.

Lennart Derehag, ordförande
Telefon 070 – 265 81 95

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Ämnen

  • Boendefrågor

Taggar

  • västra götaland
  • taxor
  • fjärrvärme
  • bostadspolitik
  • bostadsfrågor
  • boende

Regions

  • Västra Götaland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Presskontakt

Pressjour region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Presskontakt Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid. Pressjour, mediafrågor 010-459 14 27