Pressmeddelande -

Lysekilsbostäder vill höja hyrorna med 3,99 procent

Kommunala beslut innebär ökade kostnader för bostadsbolaget.

Kommunala Lysekilsbostäder har begärt förhandling med Hyresgästföreningen om att höja hyrorna den 1 januari med 3,99 procent.

Kommunalt fattade beslut bidrar till det höga kravet.  Dels tar kommunen ut en ovanligt hög borgensavgift och dessutom ställer man avkastningskrav på bostadsbolaget.  Lysekilsbostäder budgeterar dessutom för ökade kapitalkostnader och en höjning av fastighetsunderhållet. 

På Hyresgästföreningen menar man att höjda borgensavgifter och krav på avkastning från allmännyttan riskerar att slå undan fötterna för bostadsbolagen. 

― Om en kommun har ekonomiska problem så är det inte hyresgästerna i allmännyttan som ska vara alternativet till skattehöjning, påpekar Hyresgästföreningens förhandlare Petar Margitin.

För ett hushåll som betalar 4 164 kronor för en normaltvåa innebär kravet att hyran skulle gå upp 166 kronor i månaden, eller nästan 2 000 kronor per år.

― Kravet är alldeles för högt.  Våra medlemmar har inte fått ökade inkomster för att kunna tåla så stor hyreshöjning.  Bolaget måste rationalisera bort vissa kostnadsökningar.  Med tanke på inflationen, som beräknas bli långt under två procent, och med prognoser om sänkta räntor för 2012 är det inte rimligt att hyrorna går upp nästan fyra procent.

Förhandlingen startar den 21 december.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Petar Margitin
telefon 0521-26 58 42
mobil 0702-00 31 46

Ämnen

  • Statlig, kommunal förvaltning

Kategorier

  • förhandling

Regioner

  • Västra Götaland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kontakter

Pressjour region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Presskontakt Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid. Pressjour, mediafrågor 010-459 14 27