Pressmeddelande -

Munkbo vill förhandla fram nya hyror

Kommunala Munkbo AB vill höja hyrorna från årsskiftet med 4,2 procent för lägenheter med varmhyra och 3,9 procent för lägenheter med kallhyra.  Dessutom vill bolaget höja hyran för lokaler, garage och parkeringsplatser med 2,5 procent.

Munkbo konstaterar att deras kostnader beräknas stiga mer än konsumentprisindex.  Munkedals kommun har höjt taxorna för vatten, fjärrvärme och elnät.  Dessutom ser bolaget att kostnaden för reparationer och under håll ökar och tillsammans med fastighetsförsäkringar och löner leder det till det höga kravet.

― I vår region är det bara Tranemo som begär mer, konstaterar Hyresgästföreningens förhandlare Petar Margitin.  Sjunkande räntor och låg inflation påverkar bolaget positivt.  Det borde komma hyresgästerna tillgodo. 

― Vi håller på att granska deras underlag för att kunna pressa kravet.  Bland annat tittar vi på kostnader, planer för framtiden och redovisning för hur man använt pengarna tidigare år.   I slutändan måste kanske intresset av gott underhåll vägas mot behovet av rimliga hyreshöjningar eftersom hushållens inkomstökning beräknas bli låg.

Förhandlingen startar den 5 december.

För ytterligare upplysningar kontakta:
Petar Margitin
telefon 0521-26 58 42
mobil 0702-00 31 46

Ämnen

  • Statlig, kommunal förvaltning

Kategorier

  • förhandling
  • bostadsfrågor

Regioner

  • Västra Götaland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kontakter

Pressjour region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Presskontakt Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid. Pressjour, mediafrågor 010-459 14 27