Pressmeddelande -

​Nya hyror förhandlade med Strömstadsbyggen

Strömstadsbyggen och Hyresgästföreningen har enats i årets förhandling om en hyreshöjning på 1,8 procent från 1 mars 2019. Inför förhandlingen hänvisade bolaget till förväntade samhällsekonomiska faktorer som höjd inflation och högre räntor, och dels lokala faktorer som ökade kommunala taxor och höjd borgensavgift. Hyresgästföreningen är relativt nöjd med resultatet som innebär mer än en halvering av bolagets ursprungliga krav.

– Vi ansåg från början att kravet låg för högt och delade inte bolagets uppfattning om en hyreshöjning på 4 procent. Det blev flera träffar och enskilda överläggningar där varje part tog ställning till förhandlingsunderlaget. Därav har processen tyvärr dragit ut på tiden. Uppgörelsen innebär ett snitt på 1,5 procent för hela 2019 och ger bolaget bra förutsättningar att klara kostnadsökningar och även mer underhåll, något som på sikt kommer hyresgästerna till del, säger Hyresgästföreningens förhandlare Sophia Saukko.

För en tvåa på 60 kvadrat med genomsnitthyra för beståndet på 5425 kronor i månaden innebär det ett hyrespåslag med 97 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Sophia Saukko, förhandlare
072 – 571 9376

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • västra götaland
  • taxor
  • hyresnivå
  • förhandling
  • bostad
  • boende

Regioner

  • Västra Götaland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Presskontakt

Pressjour region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Presskontakt Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid. Pressjour, mediafrågor 010-459 14 27