Pressmeddelande -

Nya hyror klara i Mark

Hyresgästföreningen och Marks Bostad AB har enats om hyror för det kommande året. Resultatet blev att hyrorna höjs med i genomsnitt 2.05 %, från den 1 januari.

- Bolaget har haft stora kostnadsökningar samtidigt som man ser ett stort framtida underhållsbehov, säger Hyresgästföreningen förhandlare Ludvig Hansson. Därför blev höjningen något över vad vi helst skulle sett, även om höjningen ligger lägre än förväntad inflation.

Bolaget kommer med den här uppgörelsen att kunna fortsätta en positiv utveckling.

Vissa kostnader förväntas öka väldigt kraftigt under året, såsom fastighetsavgift, riskkostnader och försäkringar En del av kostnadsökningen beror också på att bolagets kostnader för lägenhetsunderhåll stigit kraftigt de senaste åren.

- En punkt i överenskommelsen är därför att vi ska sätta oss ner och prata igenom modellen för hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll med Marks Bostad, berättar Ludvig Hansson.

- Syftet är att minska kostnaderna på lång sikt, samtidigt som vi vill att hyresgästen även fortsättningsvis ska ha ett starkt inflytande över underhållet i sin lägenhet.

De förhandlingarna startar den 5 mars.

Resultatet betyder att hyran för en 60 kvadratmeters lägenhet som tidigare kostade 4 940 kr nu stiger till 5 041 kr per månad.

För ytterligare upplysningar kontakta
Ludvig Hansson, förhandlare
010-459 14 17

Hyresgästföreningens regionala pressjour
072 – 211 65 41

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • västra götaland
  • förhandling
  • hyresnivå
  • bostad
  • boende

Regioner

  • Västra Götaland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Presskontakt

Pressjour region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Presskontakt Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid. Pressjour, mediafrågor 010-459 14 27