Pressmeddelande -

​Taxehöjningar bakom hyreskrav

Allmännyttiga Fristadbostäder kräver en hyreshöjning med i genomsnitt 3,83 procent från 1 april 2019. Kravet motiveras av Fristadsbostäder med höjda kommunala taxor och avgifter, avkastningskrav och underhållsbehov.

Det är framförallt kommunens beslut om att höja kommunala avgifter och taxor som slår hårt enligt Fristadbostäder. Och då i synnerhet den rörliga delen av vattentaxan som stiger med 11 procent 2019. Kommunens avkastningskrav sätter ytterligare press på att öka intäkterna. Samtidigt menar bolaget att mer pengar behövs till underhåll eftersom att behovet fortsatt ligger på en hög nivå.

– Det är ett högt krav givet låga räntor, en god avkastning och att antalet tomma lägenheter är obefintligt. Samtidigt spelar lokala förutsättningar in, som beslut om att höja kommunala taxor och avgifter. Hyresgästföreningen ska nu gå igenom underlaget inför förhandling och ta vår del av ansvaret för att nå en uppgörelse som landar på en rimlig nivå för både företag och hyresgäster, säger Ann-Christin Josefsson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

En lägenhet på 60 kvadratmeter hos Fristadbostäder, med en snitthyra i beståndet på 4 728 kronor, skulle med bolagets krav få en höjning med 181 kronor i månaden.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Hyresgästföreningens förhandlare

Ann-Christine Josefsson

070 – 212 57 66

Hyresgästföreningens regionala pressjour

010 – 459 14 27

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • västra götaland
  • taxor
  • hyresnivå
  • förhandling
  • bostad
  • boende

Regioner

  • Västra Götaland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Presskontakt

Pressjour region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Presskontakt Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid. Pressjour, mediafrågor 010-459 14 27