Pressmeddelande -

Trenden bruten?

För första gången stiger inte taxor och avgifter, visar Nils Holgerssonundersökningen. Tack vare kraftigt sänkta elhandelspriser har kostnaderna sammantaget minskat i de flesta kommunerna.

Taxor och avgifter har stor betydelse för hyrorna och hyresgästerna. Nils Holgerssonundersökningen visar på skillnader på upp till 70 % bara i vår region. För likadana lägenheter på 70 kvadratmeter kan skillnaden mellan kommunerna vara över 800 kronor per månad.

-          Vi bevakar de politiska besluten när det gäller taxorna, säger ordförande i Hyresgästföreningen Skaraborg, Anders Forsberg. Och det kommer vi att fortsätta med trots att kostnaderna i år har sjunkit något. Vi ser ju hur mycket det betyder för hyresnivåerna och för hyresgästerna.

-          Naturligtvis hoppas vi att vi sett ett trendbrott, men faktum är att det bara är elhandelspriserna som minskat och gett ett tydligt genomslag. Vi kommer att fortsätta vårt arbete.

Undersökningen redovisas i sin helhet på www.nilsholgersson.nu

Ni kan få fler kommentarer och mer information från

Anders Forsberg
Ordförande Hyresgästföreningen Skaraborg
0701-44 55 71 

Alf Gillberg
Bostadspolitisk utredare
Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg
0521-26 58 02
0706-62 78 86

Ämnen

  • Statlig, kommunal förvaltning

Regioner

  • Västra Götaland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Kontakter

Pressjour region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Presskontakt Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid. Pressjour, mediafrågor 010-459 14 27