Pressmeddelande -

Viskaforshem vill höja hyrorna med 3,25 procent

Sist ut av Borås allmännyttiga bostadsbolag att kalla till hyresförhandling är Viskaforshem. Bolaget vill få igenom en höjning på 3,25 procent vilket skulle innebära att månadshyran för en normaltvåa på 60 kvadrat går upp 158 kronor. Det anser Hyresgästföreningen är för mycket.

Viskaforshem vill höja hyrorna med 3,25 procent och motiverar sitt krav med att kostnaderna för bland annat räntor och kommunala taxor har ökat. På Hyresgästföreningens manar man till återhållsamhet och påpekar att en hyresgäst med medianinkomst redan får lägga över 30 procent av sin disponibla inkomst för att hyra en tvåa.

– Vi kommer att granska Viskaforshems bud och utifrån de underlag vi får bilda oss en uppfattning om vad som är en skälig hyreshöjning. Med tanke på den samhällsekonomiska utvecklingen är det vår utgångspunkt att årets överenskommelse bör landa på en lägre nivå än fjolårets, säger Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Förhandlingarna börjar den 12 februari och omfattar 433 lägenheter.

Faktaruta

Bolag  Krav % Förhandlingsstart Lägenheter Kommentar
AB Bostäder i Borås 3,50 5 december 2019 6 501 Parterna har inte kunnat enas utan hänvisat ärendet till Hyresmarknadskommittén för central medling
Fristad Bostäder AB 4,28 23 januari 599 Förhandling pågår
Viskaforshem AB 3,25 12 februari 433
AB Sandhultsbostäder 3,60 13 februari 217
AB Toarpshus  3,80 13 februari 339


För ytterligare upplysningar kontakta:

Stefan Lindborg, förhandlare
010-459 14 26

Hyresgästföreningens regionala pressjour
0722–11 65 41

Ämnen

  • Boendefrågor

Regioner

  • Västra Götaland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Presskontakt

Pressjour region BohusÄlvsborg-Skaraborg

Presskontakt Pressjour hjälper media att nå rätt person att tala med och är bemannad även utanför kontorstid. Pressjour, mediafrågor 010-459 14 27