Pressmeddelande -

100 miljoner i ROT-stöd till dem som tjänar mest i Södermanland

Ju högre inkomst, desto mer utnyttjas möjligheten till ROT-avdrag. Det visar SCB:s statistik över skatteavdrag i olika inkomstklasser som Hyresgästföreningen Region Mitt i dag presenterar på sin nya faktabank om bostäder - hurvibor.se.

2011 betalades över 300 miljoner ut i bidrag till renovering, om- och tillbyggnad av privatbostäder i Södermanland. Runt en tredjedel, eller 97 miljoner, gick till personer med över 400 000 kronor i årsinkomst. 33 miljoner gick till personer med mer än 600 000 kr i årsinkomst. De tjänar alltså mer än 50 000 kr i månaden.

– Samtidigt som det finns enorma behov av att renovera och energieffektivisera våra stora bostadsområden väljer regeringen att lägga enorma belopp till dem som äger sina bostäder och som tjänar allra mest, säger Jennie Wiederholm, Teamledare på Hyresgästföreningen i Södermanlands län. 

Totalt var det nära 24 000 personer i Södermanland som hade ROT-avdrag i sina deklarationer 2011. Det motsvarar 11 procent av befolkningen över 20 år. Men både andelen som får rot-avdrag och beloppen ökar med stigande inkomst. 

– ROT-avdragets utformning utgör i dag ett ensidigt gynnande av en liten del av befolkningen. Samtidigt tvingas hyresgäster flytta på grund av hyreshöjningar i samband med renovering. Hyresgästföreningen har därför sedan ROT-avdraget infördes krävt att det också ska omfatta de tre miljoner svenskar som valt att bo i hyresrätt, säger Jennie Wiederholm.

År 2012 var det ännu fler som använde ROT-avdrag i Södermanland. Framför allt steg beloppen. Enligt preliminära siffror från Skatteverket fick 25 000 personer i länet sammanlagt 343 miljoner kronor i bidrag till byggnadsarbeten i sina hem 2012.

I hela Sverige kostade rotavdragen statskassan 13,2 miljarder 2011 och 14,6 miljarder 2012. Utbetalningarna av bostadsbidrag uppgick till 3,5 miljarder 2011, varav 142 miljoner kronor i Södermanlands län.

För mer information: www.hurvibor.se/lanssidor/sodermanland/hur-vi-lever/rot-avdrag.  Allt material på webbplatsen får återges och användas fritt med angivande av källa: Hyresgästföreningens faktabank hurvibor.se. Högupplösta diagram färdiga för tryck finns i mappar för nedladdning längst ned på respektive sida. I mappen finns också en pdf-fil med teknisk information om diagrammen.

Kontakt:
Jennie Wiederholm, Teamledare på Hyresgästföreningen i Södermanlands län, 070-310 83 95

För information om hurvibor.se, David Samuelsson, Bostadspolitisk utredare, Örebro, 076-798 08 35


Ämnen

  • Boendefrågor

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Presskontakt

Fredrik Wrang

Presskontakt Pressansvarig Region Mitt 0104591508

Eva Pettersson

Presskontakt Strateg kommunikation och opinion Region Mitt 0104591557

Marcus Kjellin

Presskontakt Strateg Förhandling 010-4591570

Emmeli Wulfstrand

Presskontakt Strateg Lokalt utvecklingsarbete Region Mitt 0104591615

Anders Eriksson

Presskontakt Gruppchef Värmland Värmland 0104591529

Annika Nordkvist

Presskontakt Gruppchef Dalarna Dalarna 0104591541

Mikael Wennerström

Presskontakt Gruppchef Örebro Örebro län 0104591586

Tomas Bergh

Presskontakt Gruppchef Sörmland Sörmland 0104591515