Pressmeddelande -

Eskilstuna behöver fler hyresrätter som människor har råd att bo i

Idag släpper Hyresgästföreningen sin rapport ”unga vuxnas boende”. Rapporten visar att av Sveriges 20-27 åringar är det 23% eller 238 000 som är ofrivilligt hemmaboende. Att vara hemmaboende är numer den vanligaste boendeformen inom denna grupp. Bristen på bostäder slår extra hårt mot utsatta grupper så som arbetslösa och lågutbildade.

”Det här är skrämmande läsning. Ett resultat av detta är att unga vuxna inte kan flytta dit där jobb och utbildning finns. Det är ju i den här åldern du formar din självständighet och framtid.” Säger Kim Jansson, ledamot regionstyrelsen i Hyresgästföreningen region Mitt. 

Rapporten, som är framtagen tillsammans med Enkätfabriken visar också att hyresrätten är förstavalet som boendeform om de hemmaboende får välja. Kombinationen av flexibilitet och trygghet och ett riskfritt boende som inte bygger på ekonomisk spekulation är det som främst lockar.

”För att få ut Sveriges unga vuxna på bostadsmarknaden måste fler bostäder byggas, många av dem hyresrätter. Som rapporten visar är det just hyresrätten som är och förblir det viktigaste verktyget för unga att ta sig hemifrån och påbörja sitt verkliga vuxenliv.” 

Rapporten i sin helhet hittar du bifogat detta pressmeddelande.

Kontaktperson: Kim Jansson, regionstyrelsen Hyresgästföreningen region Mitt - 0739433891

Ämnen

  • Rapporter

Kategorier

  • unga vuxna
  • eskilstuna
  • hyresgästföreningen
  • bostadsbrist

Regioner

  • Södermanland

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Presskontakt

Fredrik Wrang

Presskontakt Pressansvarig Region Mitt 0104591508

Eva Pettersson

Presskontakt Strateg kommunikation och opinion Region Mitt 0104591557

Marcus Kjellin

Presskontakt Strateg Förhandling 010-4591570

Emmeli Wulfstrand

Presskontakt Strateg Lokalt utvecklingsarbete Region Mitt 0104591615

Anders Eriksson

Presskontakt Gruppchef Värmland Värmland 0104591529

Annika Nordkvist

Presskontakt Gruppchef Dalarna Dalarna 0104591541

Mikael Wennerström

Presskontakt Gruppchef Örebro Örebro län 0104591586

Tomas Bergh

Presskontakt Gruppchef Sörmland Sörmland 0104591515