Pressmeddelande -

Förhandlingen om 2019 års hyror med Orsabostäder klar

Förhandlingen om 2019 års hyror med Orsabostäder klar

Hyresgästföreningen och Orsabostäder är nu överens om justeringen av 2019 års hyror. Uppgörelsen innebär att hyrorna höjs med 3 procent från 1 mars. Dessutom är parterna överens om att permanent ändra justeringsdatum från 1 januari till 1 mars för de generella hyresjusteringarna. De senaste åren har förhandlingarna strandat och hänskjutits till Hyresmarknadskommittén, som är ett partsammansatt organ för att lösa hyrestvister. I förhandlingarna inför 2019 års hyror har Hyresmarknadskommittén varit med och medlat direkt vid förhandlingsbordet, och hjälpt parterna att enas.

- Det här innebär att höjningen skall täcka en period om 14 månader i stället för 12. I uppgörelsen ingår därför en kompensation för att bolaget permanent justerar hyran 2 månader senare än tidigare. Uppgörelsen med Orsabostäder ligger därmed i paritet med uppgörelser för de övriga allmännyttorna i länet, det vill säga runt 2 procent på årsbasis, säger Johanna Lindström, Hyresgästföreningens förhandlingsledare

- Jag tycker det är bra att vi lyckats enas om en uppgörelse. Vi hade en god stämning och en bra dialog vid förhandlingsbordet, och båda parter visade en ambition att skapa förutsättningar för att Orsabostäder skall kunna sköta sina fastigheter, i dagsläget och på lång sikt, avslutar Johanna Lindström.

Kontaktuppgift: Johanna Lindström 0104591518

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • orsa
  • hyra
  • förhandling
  • hyresgästföreningen
  • dalarna

Regioner

  • Dalarna

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Presskontakt

Fredrik Wrang

Presskontakt Pressansvarig Region Mitt 0104591508

Eva Pettersson

Presskontakt Strateg kommunikation och opinion Region Mitt 0104591557

Marcus Kjellin

Presskontakt Strateg Förhandling 010-4591570

Emmeli Wulfstrand

Presskontakt Strateg Lokalt utvecklingsarbete Region Mitt 0104591615

Anders Eriksson

Presskontakt Gruppchef Värmland Värmland 0104591529

Annika Nordkvist

Presskontakt Gruppchef Dalarna Dalarna 0104591541

Mikael Wennerström

Presskontakt Gruppchef Örebro Örebro län 0104591586

Tomas Bergh

Presskontakt Gruppchef Sörmland Sörmland 0104591515