Pressmeddelande -

Hyresförhandlingen med ÖBO är klar

Hyresgästföreningen och ÖrebroBostäder har nu kommit överens om hyrorna för 2020.

De flesta hyror höjs med 1,97 procent men de allra högsta hyrorna höjs med 1 procent. Den något lägre höjningen gäller för cirka 600 av ÖBO:s totalt ca 23 000 lägenheter. Den genomsnittliga hyreshöjningen hamnar på 1,92 procent från den 1 januari och ligger betydligt under ÖBO:s utgångskrav på 3,5 procent.

Hyresgästföreningen har gått med på hyreshöjningen så att ÖBO kan möta ökade kostnader och fortsätta hålla en hög standard av skötsel och underhåll.

-Vi tycker att uppgörelsen till slut hamnade på en rimlig nivå och den något lägre höjningen, för de högsta hyrorna, är viktig så att det inte blir alltför stora hyresskillnader mellan bostäder som byggts under olika år, säger Erik Anfält, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

För att värna och stärka hyresrätten hoppas vi framöver tillsammans med ÖBO kunna hitta möjligheter att hålla nere kostnaderna och därmed även hyresutvecklingen.

-Hyrorna och hyresnivån kommer vara en av de frågor som avgör hur attraktivt och tryggt det kommer vara att bo i hyresrätt, därför är Hyresgästföreningens arbete viktigt för alla, säger Lars Bjurström, vice ordförande i Örebroföreningen.


Kontaktperson: Erik Anfält, förhandlingsledare, 010-459 15 10 eller Lars Bjurström, vice ordförande Hyresgästföreningen Örebro, 070-541 98 35.

Överenskommelsen i detalj:

 • Hyran för de allra flesta bostäder höjs med 1,97 procent från 1 januari 2020. Undantag görs för cirka 600 lägenheter med relativt hög hyresnivå som istället höjs med 1 procent från samma datum. Detta ger ÖBO en snitthöjning för 2020 på 1,92 procent.
 • Hyran för garage och parkeringar höjs med 1,97 procent från 1 januari 2020.
 • Hyran för lokaler med förhandlingsklausul höjs med 1,97 procent från 1 januari 2020. Övriga lokaler höjs enligt villkoren i avtalen.
 • Hyran för studentbostäderna i Varberga och Vivalla höjs med 1,97 procent från och med 1 januari. Hyrorna för övriga studentbostäder höjs med 1,97 procent inför terminsstarten i augusti 2020.

Januari- och februarihöjningarna tas ut som engångsbelopp på marsavin.

Ämnen

 • Boendefrågor

Taggar

 • örebro
 • örebro län
 • allmännyttan
 • förhandling
 • hyresförhandlingar
 • hyra
 • hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Presskontakt

Fredrik Wrang

Fredrik Wrang

Presskontakt Pressansvarig Region Mitt 0104591508
Eva Pettersson

Eva Pettersson

Presskontakt Strateg kommunikation och opinion Region Mitt 0104591557
Marcus Kjellin

Marcus Kjellin

Presskontakt Strateg Förhandling 010-4591570
Emmeli Wulfstrand

Emmeli Wulfstrand

Presskontakt Strateg Lokalt utvecklingsarbete Region Mitt 0104591615
Anders Eriksson

Anders Eriksson

Presskontakt Gruppchef Värmland Värmland 0104591529
Annika Nordkvist

Annika Nordkvist

Presskontakt Gruppchef Dalarna Dalarna 0104591541
Mikael Wennerström

Mikael Wennerström

Presskontakt Gruppchef Örebro Örebro län 0104591586
Tomas Bergh

Tomas Bergh

Presskontakt Gruppchef Sörmland Sörmland 0104591515