Pressmeddelande -

Hyresgästföreningen tar kampen mot utförsäljning av Ludvikahem

Ludvika kommun överväger att sälja av delar av det allmännyttiga bostadsbolaget LudvikaHem. Hyresgästföreningen anordnar ett öppet möte för allmänheten med förbundsordförande Marie Linder där alla partier har bjudits in till en paneldebatt.

I den nya politiska majoritetens program för Ludvika kommun står det att man ska ”se över LudvikaHems dominans på hyresmarknaden”. I klartext betyder det att man överväger att sälja ut delar av LudvikaHem till någon privat hyresvärd. Resultatet av utförsäljningar känner vi alltför väl från andra kommuner. Privata hyresvärdar köper upp delar av kommunala bostadsbolag, genomför renoveringar och kraftigt höjer hyran så att många inte längre har råd att bo kvar. Hyreshöjningar på uppåt 40-50% är inte alls ovanligt. Ett aktuellt exempel på detta är i Bojsenburg, Falun där man nu genomför omfattande renoveringar.

LudvikaHem har en viktig samhällsfunktion - att förse människor med bra bostäder som de har råd att bo i. De sociala och ekonomiska följderna av utförsäljningar kan bli väldigt kännbara. Därför är Hyresgästföreningen starkt kritisk och kommer att ta upp kampen mot utförsäljningar av LudvikaHems bostäder. 

Plats: ABF i Ludvika 
Dag: Tisdagen den 28 maj 
Tid: Klockan 17.00

Kontaktperson: Bo Fremén,ordförande Hyresgästföreningen Ludvika, 072-503 13 09

Ämnen

  • Boendefrågor

Taggar

  • dalarna

Regioner

  • Dalarna

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Presskontakt

Fredrik Wrang

Fredrik Wrang

Presskontakt Pressansvarig Region Mitt 0104591508
Eva Pettersson

Eva Pettersson

Presskontakt Strateg kommunikation och opinion Region Mitt 0104591557
Marcus Kjellin

Marcus Kjellin

Presskontakt Strateg Förhandling 010-4591570
Emmeli Wulfstrand

Emmeli Wulfstrand

Presskontakt Strateg Lokalt utvecklingsarbete Region Mitt 0104591615
Anders Eriksson

Anders Eriksson

Presskontakt Gruppchef Värmland Värmland 0104591529
Annika Nordkvist

Annika Nordkvist

Presskontakt Gruppchef Dalarna Dalarna 0104591541
Mikael Wennerström

Mikael Wennerström

Presskontakt Gruppchef Örebro Örebro län 0104591586
Tomas Bergh

Tomas Bergh

Presskontakt Gruppchef Sörmland Sörmland 0104591515