Pressmeddelande -

Hyresnivåerna för Arvika Fastighets AB är klara

Hyrorna för 2012 har fastställts efter att de ordinarie förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och Arvika Fastighets AB tidigare strandat. Inför förhandlingarna hade bolaget begärt 7,76 procent från den 1 januari 2012. Ett krav som Hyresgästföreningen inte kunde acceptera. Uppgörelsen innebär att hyreshöjningen blir 2,53 procent för 2012, på årsbasis. 

- Hyresnivån hamnade nu inom ramen för vad som var rimligt, hyreskravet var alldeles för högt från början. Vi är nöjda med förhandlingsresultatet och anser nu att det är det upp till politikerna att visa att man är villig att ta ansvar för bostadsbolaget, säger Emmeli Wulfstrand, förhandlingsledare på Hyresgästföreningen.

Orsaken till att förhandlingarna strandade var att Hyresgästföreningen inte kunde acceptera det höga avkastningskrav som kommunen ålagt bolaget. Utöver avkastningskravet hade kommunpolitikerna dessutom beslutat om en hög borgensavgift på 0,5 procent - beslut som var avgörande för det höga hyreskravet. 

- Uppgörelsen innebär att politikerna måste ta sitt ansvar för att bolaget ska kunna underhålla sina fastigheter. Både borgensavgiften och avkastningskravet är orimligt höga. Vi utgår ifrån att Arvika kommun, som ägare, nu halverar borgensavgiften så att bolaget tillåts använda ytterligare cirka 1,5 miljoner kronor till nödvändigt underhåll. Vi konstaterar att ägarens krav på avkastning inte fick något som helst genomslag i överenskommelsen som träffades, avslutar Emmeli Wulfstrand. 

Förhandlingsresultatet innebär att hyrorna höjs med 3,8 % från den 1 maj 2012, vilket innebär en höjning på årsbasis på 2,53 procent. 

För mer information:
Emmeli Wulfstrand
Förhandlingsledare  
0702-44 11 14

 

 

 

Ämnen

  • Boendefrågor

Taggar

  • förhandling
  • hyra

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har cirka 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Presskontakt

Fredrik Wrang

Presskontakt Pressansvarig Region Mitt 0104591508

Eva Pettersson

Presskontakt Strateg kommunikation och opinion Region Mitt 0104591557

Marcus Kjellin

Presskontakt Strateg Förhandling 010-4591570

Emmeli Wulfstrand

Presskontakt Strateg Lokalt utvecklingsarbete Region Mitt 0104591615

Anders Eriksson

Presskontakt Gruppchef Värmland Värmland 0104591529

Annika Nordkvist

Presskontakt Gruppchef Dalarna Dalarna 0104591541

Mikael Wennerström

Presskontakt Gruppchef Örebro Örebro län 0104591586

Tomas Bergh

Presskontakt Gruppchef Sörmland Sörmland 0104591515