Pressmeddelande -

Hyrorna för 2019 i ÖBO:s 23 000 lägenheter är klara


Hyresgästföreningen har kommit överens med ÖrebroBostäder om nya hyror för 2019.

Hyrorna höjs med 2,0 procent från den 1 januari 2019. Januarihöjningen tas ut retroaktivt som ett engångsbelopp på februarihyran.

-Det är allmänna kostnadsökningar som ligger bakom, säger Gunnar Bladh, ordförande i stora förhandlingsdelegationen för Hyresgästföreningen. Inflationen ligger nu en bit över två procent och det låga ränteläget är dessutom på väg uppåt.

-Utifrån det här hamnade hyreshöjningen på en rimlig nivå, fortsätter Gunnar Bladh. Men vi är fortsatt mycket kritiska till att kommunen väljer att plocka ut en utdelning från ÖBO på dryga 30 miljoner kronor årligen. Detta görs samtidigt som renoverings- och underhållsbehoven av ÖBO:s många 60- och 70-tals fastigheter är stora.

Uppgörelsen i korthet:

Alla bostäder höjs med 2,0 procent (förutom Aspnäsgatan 4 A-B som får oförändrad hyra) fr.o.m. 1 januari.

Studentbostäder höjs med 2,0 procent fr.o.m. 1 augusti undantaget studentbostäder i Varberga och Vivalla som höjs med 2,0 procent fr.o.m. 1 januari.

Garage och p-platser samt lokaler med förhandlingsklausul höjs med 2,0 procent fr.o.m. 1 januari.

För mer information kontakta Erik Anfält, förhandlingsledare, 010-459 15 10, eller Gunnar Bladh, ordförande i stora förhandlingsdelegationen 070-311 86 49, båda Hyresgästföreningen.

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • örebro län
  • örebro
  • allmännyttan
  • öbo
  • hyresförhandlingar
  • hyresgästföreningen

Regioner

  • Dalarna

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Presskontakt

Fredrik Wrang

Presskontakt Pressansvarig Region Mitt 0104591508

Eva Pettersson

Presskontakt Strateg kommunikation och opinion Region Mitt 0104591557

Marcus Kjellin

Presskontakt Strateg Förhandling 010-4591570

Emmeli Wulfstrand

Presskontakt Strateg Lokalt utvecklingsarbete Region Mitt 0104591615

Anders Eriksson

Presskontakt Gruppchef Värmland Värmland 0104591529

Annika Nordkvist

Presskontakt Gruppchef Dalarna Dalarna 0104591541

Mikael Wennerström

Presskontakt Gruppchef Örebro Örebro län 0104591586

Tomas Bergh

Presskontakt Gruppchef Sörmland Sörmland 0104591515