Pressmeddelande -

Hyrorna klara – 1,3 % i Askersund

Hyresgästföreningen och Askersundsbostäder har kommit överens om hyreshöjningen för 2020. Överenskommelsen innebär att hyran höjs med 1,3 procent från den 1 januari och att höjningen under de senaste sju åren har i genomsnitt varit 0,9 procent i Askersund. Under samma period har genomsnittshyrorna i Askersundsbostäder gått från att vara bland de högsta i länet till bland de lägsta.

  • -Askersundsbostäder är kanske det allmännyttiga företag i länet som är mest allmännyttigt till sin karaktär och vi har arbetat tillsammans under flera för att förbättra boendet samtidigt som hyreshöjningarna hålls nere. Det blir även blir tydligt i den här uppgörelsen, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Det blir också tydligt att i ett företag med rimlig ambitionsnivå och jordnära organisation behövs inga större hyreshöjningar under de förutsättningar som råder i år.

Askersundbostäder hade yrkat 1,5 %. Uppgörelsen efter förhandlingen blev några tiondelar lägre på 1,3 procent.

  • -Vi träffas flera gånger under året och diskuterar och följer upp olika frågor. Sen är det ju så att när företagen yrkar utifrån verkliga behov så blir inte skillnaden så stor mellan den yrkade nivån och den nivån vi gemensamt tycker är rimlig och gör upp på. De hyrespengar som kommer in går dessutom i huvudsak till underhåll och vinsterna är förhållandevis måttliga i företaget, fortsätter förhandlingsledare Jonas Gabrielsson.

Askersundsbostäder blir därmed ett bra exempel på att det går att hålla rimliga hyresnivåer och samtidigt arbeta med att förbättra trygghet, trivsel och standard i bostadsområden.

  • -Vi skulle vilja att fler tittar på hur Askersundsbostäder arbetar. Det är inte bara de årliga hyreshöjningarna som vi förhandlar på låga nivåer utan även nyproduktionshyror och ombyggnadshyror där det även gäller förmånliga återflyttningsvillkor för hyresgästerna. Vi tycker att Askersundsbostäder visar att det går att hålla nere hyrorna om man vill och vågar och det borde fler bolag och kommuner titta på och förhoppningsvis ta efter, avslutar förhandlare Jonas Gabrielsson.

Faktaruta:
En hyreshöjning på 1,3 % motsvarar en hyreshöjning på 78 kr i månaden vid en hyra på 6 000 kr. 

Ämnen

  • Boendefrågor

Taggar

  • förhandling
  • hyresgästföreningen
  • örebro län
  • hyresförhandlingar
  • allmännyttan

Regioner

  • Dalarna

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Presskontakt

Fredrik Wrang

Fredrik Wrang

Presskontakt Pressansvarig Region Mitt 0104591508
Eva Pettersson

Eva Pettersson

Presskontakt Strateg kommunikation och opinion Region Mitt 0104591557
Marcus Kjellin

Marcus Kjellin

Presskontakt Strateg Förhandling 010-4591570
Emmeli Wulfstrand

Emmeli Wulfstrand

Presskontakt Strateg Lokalt utvecklingsarbete Region Mitt 0104591615
Anders Eriksson

Anders Eriksson

Presskontakt Gruppchef Värmland Värmland 0104591529
Annika Nordkvist

Annika Nordkvist

Presskontakt Gruppchef Dalarna Dalarna 0104591541
Mikael Wennerström

Mikael Wennerström

Presskontakt Gruppchef Örebro Örebro län 0104591586
Tomas Bergh

Tomas Bergh

Presskontakt Gruppchef Sörmland Sörmland 0104591515