Pressmeddelande -

Hyrorna klara – 1,5 % i Kumla

Hyresgästföreningen och Kumla Bostäder har kommit överens om hyreshöjningen för 2020. Överenskommelsen innebär att hyran höjs med 1,5 procent från den 1 januari.

-Det här är inte en överenskommelse som är pressad i botten, säger Hyresgästföreningens förhandlare Jonas Gabrielsson. Den här är en överenskommelse som ger Kumlabostäder möjligheter att fortsätta att tillhandahålla ett bra boende med bra underhåll och god service samtidigt som det finns utrymme för att öka trygghet och trivsel i bostadsområdena. Och de frågorna är naturligtvis viktigt även för oss på Hyresgästföreningen. Men det är också viktigt att vi har stoppat onödigt höga hyreshöjningar i denna förhandling och fått dem på en mer rimlig nivå.

Flera allmännyttiga och privata hyresvärdar runt om i länet har kommit med höga hyreskrav samtidigt som det fortfarande är goda förutsättningar för fastighetsbolagen men rekordlåga räntor och måttliga kostnadsökningar.

-1,5 procent är mitt emellan 1 och 2 procent och det är naturligtvis ett sätt att så att säga förhandla oavgjort, säger förhandlingsledaren Jonas Gabrielsson. Det är generellt sett höga krav i år vilket i Kumlabostäders fall till stor del beror på höga ambitioner när det gäller underhåll och kvalitet på förvaltning men det handlar också om vilken vinstnivå som ska finnas i bolaget. Men vi har nått fram till en överenskommelse och vi har gjort det så att hyrorna kan aviseras i tid och båda parter har därmed tagit det ansvar som hyresgäst man kan förvänta sig av hyresmarknadens parter.

Övrig information.

Uppgörelsen blev klar den 11 december och har kommunicerats ut till Kumlabostäders hyresgäster och Hyresgästföreningens medlemmar under veckan.

En uppgörelse har även träffats med Melins som har drygt 200 lägenheter i Kumla på 1,5 % från den 1 januari.

De flesta övriga privata fastighetsägare i Kumla förhandlas av Fastighetsägarna Mittnord, bland annat Ekströms, Sjöborgs, Asplund och Karaktären, förhandlas med justeringsdatum den 1 april.

En hyreshöjning på 1,5 % motsvarar en hyreshöjning på 90 kr i månaden vid en hyra på 6 000 kr. 

Ämnen

  • Boendefrågor

Taggar

  • örebro län
  • örebro

Regions

  • Dalarna

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har över 65.000 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Helena Frisk.

Presskontakt

Fredrik Wrang

Fredrik Wrang

Presskontakt Pressansvarig Region Mitt 0104591508
Eva Pettersson

Eva Pettersson

Presskontakt Strateg kommunikation och opinion Region Mitt 0104591557
Marcus Kjellin

Marcus Kjellin

Presskontakt Strateg Förhandling 010-4591570
Emmeli Wulfstrand

Emmeli Wulfstrand

Presskontakt Strateg Lokalt utvecklingsarbete Region Mitt 0104591615
Anders Eriksson

Anders Eriksson

Presskontakt Gruppchef Värmland Värmland 0104591529
Annika Nordkvist

Annika Nordkvist

Presskontakt Gruppchef Dalarna Dalarna 0104591541
Mikael Wennerström

Mikael Wennerström

Presskontakt Gruppchef Örebro Örebro län 0104591586
Tomas Bergh

Tomas Bergh

Presskontakt Gruppchef Sörmland Sörmland 0104591515