Pressmeddelande -

Inbjudan till presskonferens om start av öppen förskola i Nedre Norslund 30 mars

Ni inbjuds till presskonferens fredag den 30 mars klockan 10:00 på Kopparvägen 39B.

Vi har startat en öppen förskola i Nedre Norslund i aktivitetshusets Delfinens lokaler. Förskolan är ett samarbete mellan Hyresgästföreningen, Falu kommun (arbetsmarknads- och integrationskontoret) och Kopparstaden, med stöd av Folkhälsorådet.

Öppna förskolan Delfinen är en gratis verksamhet  och vänder sig till hemmavarande föräldrar med små barn.

För mer information kontakta Tommy Kieksi, tfn 070 -555 42 72 eller Jonah Arnell, tfn 070-715 52 25.

 

 

Ämnen

  • Boendefrågor

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har cirka 64.500 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Presskontakt

Fredrik Wrang

Presskontakt Pressansvarig Region Mitt 0104591508

Eva Pettersson

Presskontakt Strateg kommunikation och opinion Region Mitt 0104591557

Marcus Kjellin

Presskontakt Strateg Förhandling 010-4591570

Emmeli Wulfstrand

Presskontakt Strateg Lokalt utvecklingsarbete Region Mitt 0104591615

Anders Eriksson

Presskontakt Gruppchef Värmland Värmland 0104591529

Annika Nordkvist

Presskontakt Gruppchef Dalarna Dalarna 0104591541

Mikael Wennerström

Presskontakt Gruppchef Örebro Örebro län 0104591586

Tomas Bergh

Presskontakt Gruppchef Sörmland Sörmland 0104591515