Pressmeddelande -

Pressinbjudan: Kent Werne föreläser utifrån sin nya bok Du sköna nya hem - om utförsäljningen av allmännyttan

Kent Werne är skribent, debattör och berättar om sin nya bok Du sköna nya hem- om utförsäljningen av allmännyttan. I boken beskrivs den stora bostadsomvandlingen och enskilda människor - bland dem några örebroare. Ett kapitel i boken handlar just om utförsäljningen som skedde i Örebro under 2010.

-          Allmännyttan privatiseras ofta av rent ideologiska skäl. Samtidigt är det väldigt lite som talar för bättre kvalitet i boendet, lägre hyror eller högre integration med privata hyresvärdar. Det som händer i Örebro är inte unikt, och det trots att opinionssiffror visar att de flesta svenskar är emot utförsäljningar, säger Kent Werne.

I Du sköna nya hem berättar Kent Werne om den stora bostadsomvandlingen, synar drivkrafter och konsekvenser, knyter ihop nutid med dåtid, och träffar människor som hamnat i skärningspunkten mellan offentligt och privat, politik och marknad.

Du sköna nya hem är läsning för alla som vill förstå bakgrunden till utförsäljningen av allmännyttan och den allt svårare situationen på bostadsmarknaden
.

Föreläsningen är den första i en serie föredrag som handlar om bovisioner - ett initiativ av Hyresgästföreningen i Örebro och ABF/Tankarnas Trädgård.

Datum: 25 augusti
Tid: 18:30
Plats: Trädets samlingslokal, Brickebacken, Örebro 

Presskontakt: David Samuelsson
019-7642152
david.samuelsson@hyresgastforeningen.se
Hyresgästföreningen Mitt

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • kent werne
  • allmänyttan
  • örebro
  • pressinbjudan
  • utförsäljning
  • du sköna nya hem
  • föreläsning

Hyresgästföreningen Region Mitt omfattar Dalarna, Värmland, Sörmland och Örebro län. Vi har cirka 64.500 medlemmar i 52 kommuner. Vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Alla hyresgäster ska också garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap. Vår regionordförande heter Lars-Åke Larsson .

Kontakter

Fredrik Wrang

Presskontakt Pressansvarig Region Mitt 0104591508

Eva Pettersson

Presskontakt Strateg kommunikation och opinion Region Mitt 0104591557

Marcus Kjellin

Presskontakt Strateg Förhandling 010-4591570

Emmeli Wulfstrand

Presskontakt Strateg Lokalt utvecklingsarbete Region Mitt 0104591615

Anders Eriksson

Presskontakt Gruppchef Värmland Värmland 0104591529

Annika Nordkvist

Presskontakt Gruppchef Dalarna Dalarna 0104591541

Mikael Wennerström

Presskontakt Gruppchef Örebro Örebro län 0104591586

Tomas Bergh

Presskontakt Gruppchef Sörmland Sörmland 0104591515