Blogginlägg -

Bluffakturor

   Annelunds i Ljungby AB vill ha en högre hyra, men har frånträtt förhandlingarna med Hyresgästföreningen om dessa hyror. I det läget har bolaget tre möjligheter.

1. Man kan låta den tidigare förhandlade hyran gälla.

2. Man kan låta hyresnämnden fastställa hyran.

3. Man kan förhandla direkt med hyresgästen.  

I Ljungby har Annelunds, företrätt av Orvar Espert på Kanslihuset Fastighetskonsult AB, i första hand valt det tredje alternativet. Man har visserligen valt att tolka lagen på ett lite märkligt sätt då man anser att denna förhandling eller överenskommelse består av att man skickar ut en avi på en högre hyra än den som gäller. Om hyresgästen då betalar den tolkar bolaget det som att man är överens och att nytt avtal gäller.

Men sedan blir det märkligare än så. Om hyresgästen fortsätter att betala den tidigare fastställda hyran är det den som gäller. Bolaget väljer av det skälet att vända sig till hyresnämnden för att försöka få en ny hyra fastställd. Det anmärkningsvärda är att man till dessa hyresgäster inte aviserar den hyra som faktiskt gäller, utan den man vill ha.   Välinformerade hyresgäster som väljer då givetvis att betala den hyra man faktiskt har, istället för den hyra som fastighetsägaren önskar få. Annelunds i Ljungby AB skickar då en faktura, med bifogat inbetalningskort, på mellanskillnaden. Det kallar man för rest. Rest på skillnaden mellan den hyra som gäller och den hyra fastighetsägaren önskar kan man tänka, alltså en faktura på en skuld som inte finns. Det är vad man i dagligt tal brukar kalla för en bluffaktura.

Björn Johansson

ordförande Hyresgästföreningen region Sydost

Ämnen

  • Politik

Taggar

  • hyresförhandling

Regioner

  • Jönköping

Presskontakt

Jens Wetterling

Presskontakt Kommunikationschef 010-459 11 68

Inger Borg

Presskontakt Tf ordförande Hyresgästföreningen region Sydost 070-626 58 66

Josefin Dejler

Presskontakt Kommunikatör 010-45 92 195