Blogginlägg -

Bostad är en mänsklig rättighet oavsett inkomst

Artikeln i GA 20/8 om bostadsbristen och Majken borde inte vara aktuell 2019. Vi behöver få igång byggandet och då behövs subventioner. Marknaden kan inte lösa bostadsbristen! 

Vi kan inte ha en allmännytta (Gotlandshem) som endast bygger för de som har råd.De ska finnas för alla och bygga för de som efterfrågar en bostad - ett hem till en rimlig hyra.Nyproducerade hyror är för dyra idag. Ja subventioner kostar, men det gör bostadsbristen också.

Vill man sedan se friare hyressättning/marknadshyra så blir kostnaden ännu högre genom ökade bostadsbidrag, socialbidrag och psykisk ohälsa. Ett hem är grunden för att må bra och kunna bygga ett liv och ett fungerande arbetsliv. Alla vill/kan inte köpa sin bostad. Senast vi hade akut bostadsbrist var lösningen en stark allmännytta vilket vi kan få igen. Men det behövs statliga stöd, självkostnadsprincip i allmännyttan och en bra bostadsplanering på kommunnivå.Annars kommer vi snart ha en allmännytta som är social housing(särskilda bostäder på bostadsmarknaden riktade till låginkomsttagare) med ökad segregation och utsatthet som resultat. Vilken framtid vill vi ha?

Pia Malmros, förtroendevald, Hyresgästföreningen Gotland 

Ämnen

  • Organisationer

Taggar

  • gotlands län
  • bostadspolitik

Regioner

  • Gotland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Hyresgästföreningen region Sydost består av länen Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Gotland.

Presskontakt

Jens Wetterling

Jens Wetterling

Presskontakt Kommunikationschef 010-459 11 68
Inger Borg

Inger Borg

Presskontakt Tf ordförande Hyresgästföreningen region Sydost 070-626 58 66
Josefin Dejler

Josefin Dejler

Presskontakt Kommunikatör 010-45 92 195