Pressmeddelande -

​1,7 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i Hyresgästföreningen region Sydost 2019

Jurister och ärendehandläggare jobbar varje dag med olika medlemsärenden där det ofta slutar med pengar tillbaka till medlemmen. Under 2019 har de cirka 73 000 medlemmarna i region Sydost sparat 1 713 078 kronor.

– Vid en tvist är det svårt att helt själv, som hyresgäst, veta vad som gäller. Som medlem har man rätt till vår expertis och jag är otroligt nöjd med vårt arbete, säger Ingrid Buskas, regionjurist på Hyresgästföreningen region Sydost.

De cirka 1,7 miljoner kronor som medlemmarna sparat innefattar till exempel en sänkt faktura, en månadshyra mindre som kompensation eller ersättning på grund av en brist i lägenheten.

– Många ärenden handlar inte direkt om pengar. Att få bo kvar i sitt hem efter en obefogad uppsägning kan vi inte räkna om i pengar och att få en brist åtgärdad som länge varit ett problem har så klart ett värde i sig. Själva summan visar ändå på ett tydligt sätt nyttan med medlemskapet, säger Ingrid Buskas.

För mer information, kontakta gärna:
Ingrid Buskas, regionjurist Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 18
E-post: ingrid.buskas@hyresgastforeningen.se

Ämnen

  • Organisationer

Kategorier

  • jönköpings län
  • gotlands län
  • blekinge
  • om oss
  • östergötland
  • kronoberg
  • kalmar län

Regioner

  • Jönköping

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Hyresgästföreningen region Sydost består av länen Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Gotland.

Presskontakt

Jens Wetterling

Presskontakt Kommunikationschef 010-459 11 68

Inger Borg

Presskontakt Tf ordförande Hyresgästföreningen region Sydost 070-626 58 66

Josefin Dejler

Presskontakt Kommunikatör 010-45 92 195