Pressmeddelande -

2018 års hyror klara hos Ödeshögsbostäder

Från 1 april 2018 höjs hyrorna hos Ödeshögsbostäder med 12 kronor per kvadratmeter och år.

Uppgörelsen som Hyresgästföreningen träffat med Ödeshögsbostäder innebär en hyreshöjning på 65 kronor i månaden för en lägenhet på 65 kvadratmeter.

Stora underhållsbehov är huvudskälet till att höjningen blir högre i år än förra året. Men vanliga kostnadsökningar i form av löneökningar och taxehöjningar för el, sopor och VA (vatten och avlopp) finns också med som orsaker.

– Vi ser uppgörelsen som en rimlig avvägning mellan Ödeshögsbostäders behov och hyresgästernas önskan om så små höjningar som möjligt, säger Erik Malmberg, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Från och med 1 oktober 2018 höjs hyran med 40 kronor per månad för hushåll med fiberanslutning.


För mer information kontakta:

Erik Malmberg, förhandlingsledare Hyresgästföreningen
Telefon: 0708-10 27 44
E-post: erik.malmberg@hyresgastforeningen.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • hyresförhandling

Regioner

  • Östergötland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Hyresgästföreningen region Sydost består av länen Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Gotland.

Presskontakt

Jens Wetterling

Presskontakt Kommunikationschef 010-459 11 68

Inger Borg

Presskontakt Tf ordförande Hyresgästföreningen region Sydost 070-626 58 66

Josefin Dejler

Presskontakt Kommunikatör 010-45 92 195