Pressmeddelande -

Elräkning sänktes med 3 700 kronor per år

Med en lägenhet på 80 kvadratmeter fick hyresgäster i Hemse betala cirka 6 600 kronor per år för el. En hyresgäst uppmärksammade den höga elräkningen och med hjälp av Hyresgästföreningen kunde månadskostnaden sänkas med drygt 300 kronor.

– En hyresgäst ringde till mig och uppmärksammade den höga elkostnaden. När vi tittade närmare på det höll vi med hyresgästen. Avgiften för el var för hög, säger Susanne Davidsson, förhandlare på Hyresgästföreningen region Sydost.

Lägenheterna det gäller ligger i ett kvarter ägt av Gotlandshem i Hemse. Där faktureras elen kollektivt. Avgiften låg innan förhandling på 83kWh/kvm (kilowattimmar per kvadratmeter) vilket motsvarar 83 kronor per kvadratmeter och år. Hyresgästföreningen kunde genom förhandlingsdelegationen, som består av förtroendevalda hyresgäster i området, framföra kritiken till årsförhandlingen med Gotlandshem inför 2019.

Överenskommelsen slutade med en sänkning av elpriset till 36kWh/kvm, vilket motsvarar 36 kronor per kvadratmeter och år. Förändringen börjar gälla från 1 januari 2019.

På en exempellägenhet på 80 kvadratmeter innebär sänkningen en månadskostnad på cirka 200 kronor per månad istället för 500 kronor per månad.

– Detta är ett gott exempel på hur vi kan göra skillnad när en hyresgäst hör av sig till oss, Susanne Davidsson.


För mer information, kontakta gärna:

Susanne Davidsson, förhandlare på Hyresgästföreningen
Telefon: 010-459 21 25
E-post: Susanne.davidsson@hyresgastforeningen.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Boendefrågor

Kategorier

  • hyresförhandling

Regioner

  • Gotland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Presskontakt

Jens Wetterling

Presskontakt Kommunikationschef 010-459 11 68

Inger Borg

Presskontakt Tf ordförande Hyresgästföreningen region Sydost 070-626 58 66

Josefin Dejler

Presskontakt Kommunikatör 010-45 92 195