Pressmeddelande -

Fler gotlänningar vill vara med i Hyresgästföreningen

Allt fler vill vara medlemmar i Hyresgästföreningen. Sedan 2010 har medlemsantalet ökat med 3 900 personer i region Sydost. Gotland hade vid årsskiftet 2018/2019 

2 990 medlemmar, vilket är 545 fler än för åtta år sedan.

Hyresgästföreningen region Sydost, där Gotland ingår, hade 2018 en medlemsökning för åttonde året i rad. Antalet medlemmar steg förra året med 683 till 72 584 medlemmar.

– En stor medlemsökning för åttonde året i rad visar att vi som organisation jobbar med rätt saker. Hyresgästerna vill vara medlemmar hos oss, säger David Petersén, enhetschef för medlemsutveckling på Hyresgästföreningen.

Att Hyresgästföreningen förhandlar hyror och ger medlemmarna hyresjuridisk hjälp är de största anledningarna till att fler vill bli medlemmar.

– Allt fler ser nyttan i att vara medlem. Det ger en trygghet i boendet då vi hjälper till med hyresförhandling och ger hyresjuridisk hjälp om man kommer i konflikt med sin hyresvärd, säger David Petersén.

Fakta: Antal medlemmar i Hyresgästföreningen region Sydost

2018: 72 584

2017: 71 901
2016: 71 721
2015: 70 694

2014: 70 255

2013: 70 133
2012: 69 395

2011: 69 129

2010: 68 684

Antal medlemmar på Gotland:

2018: 2 990

2017: 2 889

2016: 2 726

2015: 2 727

2014: 2 751

2013: 2 745

2012: 2 494

2011: 2 497

2010: 2 445

För mer information, kontakta:

David Petersén, enhetschef för medlemsutveckling på Hyresgästföreningen

Telefon: 010-459 21 11

E-post: david.petersen@hyresgastforeningen.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Organisationer

Kategorier

  • om oss

Regioner

  • Gotland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Kontakter

Jens Wetterling

Presskontakt Kommunikationschef 010-459 11 68

Inger Borg

Presskontakt Tf ordförande Hyresgästföreningen region Sydost 070-626 58 66

Josefin Dejler

Presskontakt Kommunikatör 010-45 92 195