Pressmeddelande -

Hyresgästföreningen agerar i Nässjö

Rotavdrag till hyresrätten

Hyresgästföreningen fortsätter att protestera mot orättvisa skattevillkor i Sverige.

Medan villaägare och ägare till bostadsrätter kan göra rotavdrag får hyresgästerna nöja sig med att betala den skatt som gör avdragen möjliga.

Det är bara ett av flera exempel på ojämlika skattevillkor, som vi valt att samla under namnet hyrskatten. Hyrskatten gör att det blir cirka
2 000 kronor dyrare att bo i en nybyggd hyresrätt, jämfört med en lika ny villa. Nyliga undersökningar visar att det kan röra sig om mer, upp emot 3 000 kronor mer varje månad.

Vi anser att även hyresgäster skulle ha rätt till rotavdrag. Då skulle orättvisan åtminstone bli mindre.

Dessutom skulle villkoren för att kunna bygga fler hyresrätter öka.

Fredagen den 14 februari genomför Hyresgästföreningen en aktion på järnvägsstationen i Nässjö. Mellan klockan 10 och 12 möter vi allmänheten, Nässjöbor och resenärer.

För mer information kontakta:

Björn Johansson

Ordförande Hyresgästföreningen region Sydost

070-275 30 72

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Jönköping

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Hyresgästföreningen region Sydost består av länen Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Gotland.

Presskontakt

Jens Wetterling

Presskontakt Kommunikationschef 010-459 11 68

Inger Borg

Presskontakt Tf ordförande Hyresgästföreningen region Sydost 070-626 58 66

Josefin Dejler

Presskontakt Kommunikatör 010-45 92 195

Relaterat material