Pressmeddelande -

Hyresgästföreningen om Gotlandshems beslut att lämna förhandlingarna: ”De har inte presenterat något underlag att förhandla om”

Hyresgästföreningen ställer sig frågande till Gotlandshems beslut att lämna förhandlingarna om hyrorna för 2020 och anser att förhandlingarna skulle kunna fortsätta om bolaget presenterade mer underlag.

–Vi tycker inte att man uttömt alla möjligheter att förhandla. Gotlandshem vill inte redovisa de faktiska kostnaderna i kronor och ören. Vi har begärt fram budget för nästa år och underhållsplan men vi har inte fått någonting, säger Oscar Jansson Magnusson, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Enligt Hyresgästföreningen har det varit svårt att driva förhandlingen vidare när underlagen saknats. Nyligen meddelade Gotlandshem att de lämnar förhandlingarna om hyrorna för 2020 och att de i stället tänker vända sig till Hyresmarknadskommittén för att få hjälp med medling. Gotlandshem vill höja hyran med fem procent från 1 januari 2020, det högsta förslag som hyresvärden lagt fram på nio år.

– Vi har respekt för att det finns kostnadsökningar. Men när vi tittat i årsredovisningarna så visar de att driftkostnaderna har sjunkit med 4,5 procent mellan 2015 och 2018. Då har vi svårt att förstå att man vill höja med fem procent. Utifrån det vi sett så skulle en höjning på cirka en procent vara mer rimlig, säger Oscar Jansson Magnusson.

Gotlandshem uppger som anledning att de inte har fått täckning för sina utgifter under de senaste fem åren, samt att hyran måste stiga i förhållande till vad man som hyresgäst har för inkomstökning generellt. De vill även att hyresrätter ska jämföras med marknadsvärdet på bostadsrätter och villor.

– Hyran ska baseras på bruksvärde, och i bruksvärdet finns ingen koppling till ökat marknadsvärde bland äganderätter på orten. Vi tycker det är väldigt tråkigt att ett allmännyttigt bolag som Gotlandshem tycker att vi ska förhandla på andra premisser än vad bruksvärdet grundar sig i. Man begär kostnadstäckning för något som vi inte kan hitta i årsredovisningar eller på andra håll, och när vi vill att de redovisar det, så säger de att budget inte är relevant. Ändå tycker de att vi ska ge dem fem procent, det är inte seriöst, säger Oscar Jansson Magnusson på Hyresgästföreningen.

För mer information kontakta:

Oscar Jansson Magnusson, förhandlare, 010-459 21 50, oscar.janssonmagnusson@hyresgastforeningen.se

Hyresmarknadskommittén är en instans som hjälper till vid låsta hyresförhandlingar hos allmännyttiga bostadsbolag. Kommittén kan gå in och medla och även ge förslag på nya hyror.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • bostadspolitik
  • gotlands län
  • hyresförhandling

Regioner

  • Gotland

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Hyresgästföreningen region Sydost består av länen Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Gotland.

Kontakter

Jens Wetterling

Presskontakt Kommunikationschef 010-459 11 68

Inger Borg

Presskontakt Tf ordförande Hyresgästföreningen region Sydost 070-626 58 66

Josefin Dejler

Presskontakt Kommunikatör 010-45 92 195