Minns tillbaka på 2019 som gått.
Minns tillbaka på 2019 som gått.

Pressmeddelande -

​Hyresgästföreningen summerar 2019 i Kalmar län

Halva året har gått och i årets sommarsummering minns vi tillbaka på månaderna som gått i Kalmar län. Vi minns tillbaka och sträcker på ryggen till alla tillfällen där medlemskapet gjort skillnad. Kommer ni ihåg:

Nya möjligheter för gårdsföreningarna i Kristineberg
Samarbetet mellan Hyresgästföreningen och det kommunala bostadsbolaget Byggebo ökar i Oskarshamn. De tidigare gårdsföreningarna läggs ned och nu öppnas det upp nya möjligheter för engagemang i friare former genom Hyresgästföreningen.

Hyresgäst reagerade på kraftig hyreshöjning
Plötsligt fick en hyresgäst i Kalmar information om kommande hyreshöjning. Den nuvarande hyran på cirka 6 000 kronor per månad skulle höjas till 10 000 kronor. Efter hjälp från Hyresgästföreningen kom hyresgäst och hyresvärd fram till en lösning bägge parter kände sig nöjda med.

Så mycket sparar Hyresgästföreningens medlemmar
När regionens jurister och ärendehandläggare summerat året som gått visar det sig tydligt att medlemskapet kan göra skillnad. Under 2018 sparade Hyresgästföreningen region Sydost 2 550 939 kronor åt sina medlemmar. Över en halv miljon mer mot 2017.

För mer information, kontakta gärna:
Björn Johansson, ordförande Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010-459 21 39
E-post: bjorn.johansson4@hyresgastforeningen.se

Ämnen

  • Organisationer

Taggar

  • kalmar län
  • om oss

Regioner

  • Kalmar

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Hyresgästföreningen region Sydost består av länen Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Gotland.

Presskontakt

Jens Wetterling

Jens Wetterling

Presskontakt Kommunikationschef 010-459 11 68
Inger Borg

Inger Borg

Presskontakt Tf ordförande Hyresgästföreningen region Sydost 070-626 58 66
Josefin Dejler

Josefin Dejler

Presskontakt Kommunikatör 010-45 92 195

Relaterat material

Relaterade nyheter