Pressmeddelande -

Kommunerna bryter mot lagen

Femtiofyra kommuner bryter mot lagen och tar för mycket pengar från sina kommunala bostadsbolag. Det innebär att vart femte lämnar utdelning utöver vad lagen tillåter. Med i toppen ligger Norrköpings kommun som tar drygt 1590 % mer än tillåten utdelning. Allt enligt Boverket.

 

Det är ytterst beklämmande att man gör på detta sätt, samtidigt som man har ett enormt underhållsbehov i bolaget. Allt pekar på att man har för avsikt att ta ut liknade summor även för åren 2011 och 2012.

Hyresgästföreningen driver en kampanj mot för stora utdelningar från Hyresbostäder. Vi anser att pengarna måste få stanna i bolaget så att hyreshusen kan repareras i den utsträckning som kräv.

Kommunen hävdar att underhållet är tillräckligt. Vi tar bilder i bostadsområdena som tydligt visar att det är fel.

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Jönköping

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Hyresgästföreningen region Sydost består av länen Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Gotland.

Kontakter

Jens Wetterling

Presskontakt Kommunikationschef 010-459 11 68

Inger Borg

Presskontakt Tf ordförande Hyresgästföreningen region Sydost 070-626 58 66

Josefin Dejler

Presskontakt Kommunikatör 010-45 92 195

Relaterat innehåll

Relaterade event