Pressmeddelande -

Växjöbostäders hyror prövas av HMK

Efter ett medlingsförsök från HMK (Hyresmarknadskommittén), kommer årets hyreshöjning för Växjöbostäders hyresgäster nu att prövas. Hyresgästföreningen avvisade förslaget, eftersom det ligger långt över vad föreningen anser rimligt.

HMK är ett partssammansatt organ bestående av representanter för de allmännyttiga bolagen genom sin organisation SABO och representanter från Hyresgästföreningens Riksförbund. Hit kommer ärenden då allmännyttiga bolag, som Växjöbostäder, och Hyresgästföreningen inte kommer överens i hyresförhandlingarna. HMK kommer först med ett medlingsförslag. Om båda parter inte accepterar förslaget, prövas ärendet av HMK och det beslut de kommer fram till gäller.

Inför årets hyresförhandling begärde Växjöbostäder en hyreshöjning för 2019 med sju procent. Hyresgästföreningen förkastade yrkandet och eftersom parterna inte kunde komma överens skickades ärendet till central medling i HMK.

Medlingsbudet från HMK blev 2,7 procent, vilket Växjöbostäder accepterade, men Hyresgästföreningen förkastade.

– Vi kunde inte acceptera medlingsbudet eftersom vi inte tycker det är rimligt, både med tanke på andra bolags hyresuppgörelser, Växjöbostäders ekonomi och det underlag bolaget presenterat under förhandlingarna, säger Mats Seglarvik, förhandlingsledare från Hyresgästföreningen.

Med Vidingehem (den andra allmännyttan i Växjö) har överenskommelse träffats på 1,4 procent för 2019 och för de privata som förhandlats ligger nivåerna på mellan 1 och 1,5 procent för.

– Vi har inte kunnat finna någon anledning till varför Växjöbostäders hyresgäster ska belastas med högre hyreshöjningar än övriga hyresgäster i Växjö kommun. Särskilt inte med tanke på den goda ekonomi som Växjöbostäder redovisar. Bland annat en soliditet på närmare 55 procent, säger Mats Seglarvik.

För mer information, kontakta gärna:
Mats Seglarvik, förhandlare Hyresgästföreningen region Sydost
Telefon: 010 459 21
E-post: mats.seglarvik@hyresgastforeningen.se

Ämnen

  • Organisationer

Kategorier

  • kronoberg
  • hyresförhandling

Regioner

  • Kronoberg

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt uppdrag är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.

Hyresgästföreningen förhandlar för alla hyresgäster som så vill - vi företräder nio av tio hyreshushåll. Varje år vänder sig 100.000 medlemmar till föreningen för att få råd och hjälp i sina mellanhavanden med hyresvärden. Cirka 11.000 medlemmar har dessutom valt att engagera sig som förtroendevalda.

Presskontakt

Jens Wetterling

Presskontakt Kommunikationschef 010-459 11 68

Inger Borg

Presskontakt Tf ordförande Hyresgästföreningen region Sydost 070-626 58 66

Josefin Dejler

Presskontakt Kommunikatör 010-45 92 195

Relaterat innehåll