Nyhet -

"Regnbågsboenden bra för individen"

Regnbågsboenden är bra för de individer som vill men ska inte vara det enda alternativet för Hbtq-personer. Minst lika viktigt är att alla oavsett sexuell läggning erbjuds möjlighet att välja hur de vill bo och att alla har samma rätt till ett tryggt boende.

Det var en av slutsatserna från det panelsamtal som Hyresgästföreningen anordnade under torsdagskvällen. Arrangemanget var en av de officiella programpunkterna under West Pride-festivalen som just nu pågår i Göteborg och där Hyresgästföreningen i år för första gången deltar aktivt.

Samtliga i panelen, som bestod av såväl företrädare för intresseorganisationer som politiska partier, sade sig vara för regnbågsboenden, alltså särskilda boenden för Hbtq-personer. Det kan handla om till exempel seniorbostäder, olika former av kollektivboende för alla åldrar eller särskilda boenden för asylsökande.

- Många äldre är oroliga för hur det ska bli i framtiden och är rädda för att de måste in i garderoben igen, konstaterade Agneta Wirén från Hbt-seniorerna, en seniorgrupp inom RFSL i Göteborg. Men på ett Hbtq-boende kan jag vara den jag vill vara.

På Gärdet i Stockholm finns sedan drygt två år tillbaka seniorboendet Regnbågen som drivs som kooperativ hyresrätt. Det är Sveriges och troligen även Europas hittills enda seniorboende för Hbtq-personer som hunnit bli 55 +.

Rolf Tengbratt från Hbt-seniorerna i Göteborg efterlyste en motsvarande satsning även i rikets andra stad.

- Ett boende för Hbtq-seniorer vore idealt eftersom man kan leva som man är och göra det öppet. Själv bor jag bra, men ensam ute i skogen och skulle så småningom behöva ett alternativ.

Panelens båda politiker, Hans Linde från Vänsterpartiet och Robert Hannah från Liberalerna betonade båda vikten av valfrihet.

- För heterosexuella finns många boendeformer och det måste finnas samma valfrihet för Hbtq-personer. Här kan allmännyttan tydligare driva på Det är en grundbult i välfärden att alla har rätt till ett bra boende och en bra omsorg, sade Hans Linde.

Robert Hannah betonade vikten av ökad medvetenhet och Hbtq-certifiering av alla slags boenden.

- För det stora problemet är att många boenden behandlar Hbtq-personer illa. Asylsökande Hbtq-personer behandlas som skit rent ut sagt så det viktigaste måste vara att alla boenden blir bra boenden, ansåg Robert Hannah.

Förutom torsdagens panelsamtal har de sju Hyresgästföreningarna i Göteborg beslutat att delta i söndagens Regnbågsparad som avslutar West Pride-festivalen i Göteborg. Paraden avgår från Götaplatsen klockan 15.00 och Hyresgästföreningen deltar under parollen Hem och trygghet - en mänsklig rättighet.

FAKTA HBTQ:

Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av.

T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön.

Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer

Källa: RFSL

Ämnen

 • Sociala frågor

Kategorier

 • regnbågsparaden
 • west pride
 • göteborg
 • inkludering
 • hyresgästföreningen
 • hbtq-personer
 • regnbågsboenden
 • bostadspolitik
 • västra götaland

Regioner

 • Västra Götaland

Kontakter

Johan Öhman

Presskontakt Kommunikatör 070-490 12 26

Kajsa Lind

Presskontakt Kommunikatör 0738-19 24 07

Relaterat innehåll

Relaterade event