Pressmeddelande -

Hyrorna för 40 000 lägenheter klara

Hyrorna för cirka 40 000 privata lägenheter i Göteborgsregionen är nu klara. Hyresgästföreningen och branschorganisationen Fastighetsägarna har kommit överens om hyreshöjningar på mellan 0 och 4 procent för 2012.

Höjningarna varierar mellan olika bostadsområden och olika fastigheter beroende på att den nuvarande hyresnivån jämförts med den kvalitet som erbjuds i boendet, till exempel områdeskvaliteter samt fastighetens standard och skötsel,

Några fastigheter får oförändrad hyra och i ett fåtal fastigheter blir höjningen 4 procent. För en majoritet av lägenheterna hamnar hyreshöjningarna på mellan 2,0 och 2,6 procent, vilket innebär en hyreshöjning på mellan 100-130 kronor för en normalstor lägenhet med en månadshyra på 5 000 kronor.

De nya hyrorna börjar gälla från och med den 1 april 2012.

Fastighetsägarnas ursprungliga krav var hyreshöjningar på upp till 5,0 procent från den 1 januari 2012. Som skäl angavs bland annat ökade drifts- och underhållskostnader.

- Höjningarna ligger i de flesta fall i nivå med den förväntade kostnadsökningen under 2012 och det tycker vi är acceptabelt, säger Göran Moberg, förhandlingsstrateg på Hyresgästföreningen.


Du som vill veta mer är välkommen att kontakta:
Pedram Kouchakpour, enhetschef för förhandlingsenheten
på Hyresgästföreningen Region västra Sverige.
Tel: 031-704 50 67 E-post: pedram.kouchakpour@hyresgastforeningen.se


Hyresgästföreningen organiserar drygt 67 500 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Presskontakt

Johan Öhman

Presskontakt Kommunikatör 070-490 12 26

Kajsa Lind

Presskontakt Kommunikatör 0738-19 24 07