Stigande priser för el, vatten och avfall drar upp boendekostnaderna

Pressmeddelande -

Stigande priser för el, vatten och avfall drar upp boendekostnaderna

Priserna för el, värme, avfall och vatten har ökat det senaste året. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

I Västra Götalands län har de sammanslagna kostnaderna för uppvärmning, el, vatten och avlopp (VA), samt sophämtning ökat med 4,5 procent (4,8 procent i hela landet) mellan 2018 och 2019. Under samma period var inflationen 1,9 procent (1,9 procent föregående år).

Störst summa i region västra Sverige får invånarna på Tjörn betala, som betalar i genomsnitt 2317 kronor per månad och lägenhet under 2019.

- Drygt 2300 kronor i månaden är en ansenlig summa som självklart drabbar de flesta människors privatekonomi hårt. Det är dessutom en kostnad som inte går att påverka, säger Andreas Sjöö, bostadspolitiskt sakkunnig på Hyresgästföreningen region västra Sverige.


El-, VA- och avfallspriser ökar

I år stiger VA- priserna med 3,3 procent och avfallspriserna med 6,7 procent vilket är betydligt mer än den allmänna kostnadsutvecklingen.

-Sammantaget ger detta kraftiga höjningar i Västra Götalands län och det blir givetvis kännbart för länets konsumenter, säger Hans Dahlin.

Elpriset fortsätter också öka för länets konsumenter. Sedan 2018 har det totala elpriset ökat med i snitt 11 procent i Västra Götalands län. Detta kan jämföras med rikssnitten som är 12,3 procent. Den brant stigande prisutvecklingen fortsätter därmed. Totalkostnaden för el ökar med 59 kronor i månaden per lägenhet i Västra Götalands län.

-Vad gäller elnätspriserna har vi höga förväntningar på att de nya reglerna för elnätsföretagens intäktsramar verkligen får effekt och ger mer rimliga elnätspriser för Sveriges konsumenter säger Dahlin.


Fortsatt stora skillnader mellan storstads- och landsbygdskommunerna

Att skillnaderna mellan kommunernas avgifter och taxor är så stora kan delvis förklaras av att det är dyrare att leverera vissa tjänster i glesbygd än i kundtäta orter. Men det förklarar inte hela skillnaden.

Om undersökningen:

 • Knappt hälften av kommunernas taxor och avgifter (44 procent) är allt jämt relaterat till uppvärmning.
 • 30 procent avser el. Elnätsavgiften är den dominerande delen av den totala elkostnaden, trots den kraftiga ökningen av elhandelspriset
 • Resterande kostnad utgörs av VA (20 procent) och avfallshantering (6 procent)

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson-gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. 

I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.
Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.
Statistiken i denna rapport har hämtats från Svenskt Vatten, Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen Sverige samt genom egen insamling
Rapporten finns i sin helhet här: http://nilsholgersson.nu/

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta:

Hans Dahlin, ordförande Nils Holgersson-gruppen, 070-076 36 94
Andreas Sjöö, Politiskt sakkunnig, Hyresgästföreningen västra Sverige, 070-2335355

Ämnen

 • Utredningar

Taggar

 • hyresgästföreningen region västra sverige
 • hyresgäst
 • värme
 • avfall
 • elnät
 • va
 • avgifter
 • taxor
 • nils holgerssonrapporten
 • bostadspolitik
 • om oss

Regioner

 • Västra Götaland

Hyresgästföreningen organiserar 73 000 bostadshyresgäster i Region västra Sverige. Vi är en rikstäckande förening och vårt grundläggande mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vi värnar om hyresgästers trygghet, inflytande och gemenskap i boendet. Hyresgästföreningen är en partipolitiskt obunden och demokratiskt uppbyggd förening som främjar och slår vakt om hyresgästernas intressen.

Presskontakt

Johan Öhman

Johan Öhman

Presskontakt Kommunikatör 070-490 12 26
Kajsa Lind

Kajsa Lind

Presskontakt Kommunikatör 0738-19 24 07

Relaterade nyheter